21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

спирти та їх властивості 9 - А

Додано: 4 березня
Предмет: Хімія, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

1. Вкажіть загальну формулу одноатомних насичених спиртів:

варіанти відповідей

а) CnH2n-1OH

б) CnH2n+1OH

в) CnH2nO

г) CnH2nO2

Запитання 2

3. Вкажіь функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

а) -COOH

б) -CHO

в) -OH

г) -O-

Запитання 3

4. Вкажіть суфікс, яким за номенклатурою ІЮПАК позначається наявність спирової групи:

варіанти відповідей

а) -ол

б) -ін

в) -аль

г) -он

Запитання 4

5. Виберіть сполуку, з якої можна безпосередньо добути етанол:

варіанти відповідей

а) етан

б) ацетилен

в) бутан

г) етилен

Запитання 5

7. Виберіть речовину, яка реагує зі щойно добутим купрум(ІІ) гідроксидом:

варіанти відповідей

а) метилформіат

б) пропаналь

в) етанол

г) гліцерин

Запитання 6

1. Виберіть формулу сполуки, що є одноатомним насиченим спиртом:

варіанти відповідей

а) CH3-O-CH3

б) CH3-CH2-CHO

в) CH3-CH2-CH(OH)-CH2-C2H5

г) C2H5-C(O)C3H7

Запитання 7


Сума крефіцієнтів у реакції повного окиснення С3Н7ОН +О2

дорівнює

варіанти відповідей

12

25

22

24

Запитання 8

Оберіть рівняння, що відповідає реакції міжмолекулярної дегідратації спиртів:

варіанти відповідей

С2Н5ОН=С2Н42О

С2Н5ОН+СН3ОН =С2Н5-О-СН32О

С2Н5ОН+НСl=С2Н5-Cl+Н2О

С2Н5ОН+3О2=2CO2+3Н2О

Запитання 9

Назвіть за систематичною номенклатурою речовину, формула якої зображена на малюнку.

варіанти відповідей

 2-метилпентан-2-ол

2-метилпропан-2-ол

2-метилпропан

пропан-2-ол

Запитання 10

Серед наведених формул вказати формули спиртів

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3СН2СООН

СН3ОН

СН3СН2ОН

С3Н8О3

С2Н4(ОН)2

Запитання 11

Яку кількість атомів Карбону містить одноатомний насичений спирт, молярна маса якого 74 г/моль:

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 12

Відомо,що 10 мл цього спирту викликає сліпоту, а 25-50 мл спирту можуть спричинити смерть. Назва та формула цього спирту:

варіанти відповідей

С2Н5-ОН

пропанол

СН3-ОН

етанол

С4Н9-ОН

метанол

С3Н7-ОН

бутанол

Запитання 13

Реакція відщеплення води від молекули спирту при високій t° має назву:

варіанти відповідей

дегідратація

гідратації

гідрування

етерифікація

Запитання 14

Насичені одноатомні спирти можуть взаємодіяти з речовинами:

варіанти відповідей

О2

Сu

HCl

Н2О

NaOH

Na

Запитання 15

11. Укажіть речовину з якою реагує етанол.

варіанти відповідей

А) Na

Б) NaOH

В) Cu(OH)2

Г) Fe

Запитання 16

10. Чому серед спиртів відсутні гази?

варіанти відповідей

А) тому що в складі молекули є Оксиген

Б) тому що молекули сполучаються між собою за допомогою водневих зв′язків

В) науці це невідомо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест