Сполучені посудини. Манометри.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 426 разів
10 запитань
Запитання 1

За якою формулою обчислюємо тиск рідини на дно посудини?

варіанти відповідей

F = mg

P = ρgh

m = ρV

P = F:S

Запитання 2

Манометр це :

варіанти відповідей

прилад для вимірювання атмосферного тиску

прилад для вимірювання тиску лише газів

прилад для вимірювання тиску рідин і газів

прилад для вимірювання тиску лише рідин

Запитання 3

На ррисунку подано ⋃ - подібну трубку ,в якій міститься дві різні рідини . Вякому коліні міститься рідина меншої густини ?

варіанти відповідей

правому

лівому

густина однакова

Запитання 4

Сполучені посудини це :

варіанти відповідей

посудини ,зєднані між собою в верхній частині так,щоб між ними може перетікати ріднина

лише дві посудини ,зєднані між собою

посудини ,зєднані між собою посередині

посудини ,зєднані між собою в нижній частині так,щоб між ними може перетікати ріднина

Запитання 5

Сила що діє збоку рідини на великий поршень, є більшою від сили, що діє на малий поршень, у стільки разів, у скільки разів....

варіанти відповідей

Площа малого поршня більша від площі великого

Площа великого поршня більша від площі малого

Маса великого поршня більша від маси малого

Маса малого поршня більша від маси великого

Запитання 6

Площа меншого поршня гідравлічного преса 5 см2, на нього діє сила 20 Н. Яка сила діє на більший поршень, якщо його площа 500 см2?

варіанти відповідей

20 Н

200 Н

2000 Н

20000 Н

Запитання 7

У трьох однакових посудинах налиті спирт, вода, олія. Яка з рідин найбільше тисне на дно посудини? 

варіанти відповідей

Спирт

Вода

Олія

Чинять однаковий тиск

Запитання 8

Де використовується властивість сполучених посудин? (виберіть декілька)

варіанти відповідей

шлюз

шприц

фонтан

мензурка

Запитання 9

У ліве коліно сполучених посудин налита вода (густина води 1000 кг/м3), у праве – гас (густина гасу 800 кг/м3). Висота стовпа гасу дорівнює 20 см. Обчисліть рівень води в лівому коліні

варіанти відповідей

32 см

20 см

16 см

18 см

Запитання 10

Газ, що перебуває у щільно закритій посудині, нагріли. Яка зміна при цьому відбулися?

варіанти відповідей

Його маса збільшилася

Його густина зменшилася

Його тиск збільшився

Його об'єм зменшився

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест