25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном, назви, застосування, фізичні властивості.

Додано: 17 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Сполука складу - SiH4 має назву:

варіанти відповідей

метан

силан

сірководень

амоніак

Запитання 2

В сполуці з Гідрогеном неметал має ступінь окиснення,який дорівнює :

варіанти відповідей

номеру групи, позитивний

номеру групи, негативний

8 - номер групи, позитивний

8 - номер групи, негативний

Запитання 3

Тривіальна назва H2S :

варіанти відповідей

селеноводень

дигідроген сулфід

сірководень

силан

Запитання 4

В молекулах сполук неметалів з Гідрогеном переважає такий вид хімічного зв'язку

варіанти відповідей

ковалентний неполярний

ковалентний полярний

йонний

водневий

Запитання 5

Скільки спільних електронних пар в молекулі амоніаку

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Яка з молекул є неполярною?

варіанти відповідей

НСІ

Н2О

NH3

CH4

Запитання 7

Вибрати фізичні властивості сполук неметалів з Гідрогеном ( не враховувати вуглеводні)

варіанти відповідей

добре розчинні у воді

тверді

гази

мають високі температури плавлення та кипіння

Запитання 8

Розчинені галогеноводні мають .... характер

варіанти відповідей

основний

несолетворний

амфотерний

кислотний

Запитання 9

Якісним реактивом на хлорид - аніон є :

варіанти відповідей

катіон цинку

катіон барію

катіон аргентуму

катіон літію

Запитання 10

Виберіть характеристики, які відносяться до водного розчину амоніаку:

варіанти відповідей

лужне середовище

кисле середовище

має водневі зв'язки

має характерний запах

Запитання 11

Йон амонію утворюється за:

варіанти відповідей

ковалентним полярним зв'язком

ковалентним неполярним зв'язком

донорно - акцепторним механізмом

йонним зв'язком

Запитання 12

Хлоридну кислоту використовують :

варіанти відповідей

виробництво синтетичних волокон

добування вибухових речовин

очищення металів від корозії

здійснення гідролізу целюлози

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест