9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Сталий розвиток

Додано: 1 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 82 рази
18 запитань
Запитання 1

Концепція сталого розвитку включає такі складові:

варіанти відповідей

екологічну, біологічну та соціальну

політичну, економічну та соціальну

екологічну, соціальну та економічну

екологічну, законодавчу та соціальну

Запитання 2

Вчення про моральні відносини людини з природою, що базуються на сприйнятті природи як морального партнера, рівноправ’ї і рівноцінності усього живого, а також обмежень прав і потреб людини - це...

варіанти відповідей

екологічна етика

екологічна естетика

екологічна свідомість

екологічна мораль

Запитання 3

Приклади методів дослідження якості довкілля:

варіанти відповідей

екологічний моніторинг

екологічне прогнозування

акліматизація

біоіндикація

Запитання 4

Наслідки глобального потепління клімату:

варіанти відповідей

підвищення рівня Світового океану

збільшення біорізноманіття

зміна меж ареалів рослин і тварин

збільшення частоти аномальних кліматичних явищ

Запитання 5

Представники Червоної книги України:

варіанти відповідей

тис ягідний, ведмідь бурий, підсніжник білосніжний

мигдаль низький, тхір степовий, баранець звичайний

кіт лісовий, вівсяниця, тюльпан Шренка

їжак вухатий, ящірка зелена, очерет приморський

Запитання 6

На картинці зображено приклад ... забруднення

варіанти відповідей

фізичного

механічного

біологічного

хімічного

Запитання 7

Прикладом якого виду забруднення є інтродукція певних видів тварин і рослин під час колонізації Австралії?

варіанти відповідей

механічного

біологічного

фізичного

хімічного

Запитання 8

Приклад ... забрудення зображено на картинці

варіанти відповідей

електромагнітного

світлового

шумового

радіоактивного

Запитання 9

Надходження яких газових забруднювачів спричинює кислотні дощі?

варіанти відповідей

Сульфуру(IV) оксиду

Нітроген оксиду

Гідроген оксиду

Сульфуру(VI) оксиду

Запитання 10

Руйнування і знесення верхніх найбільш родючих горизонтів ґрунту під дією вітру, потоків води, перевипасання, зрошення, оранки називається ...

варіанти відповідей

засолення грунтів

забруднення грунтів

деградація грунтів

ерозія грунтів

Запитання 11

Перенаселення викликає такі проблеми

варіанти відповідей

продовольчу кризу

проблему поширення хвороб

деградацію природного середовища

проблему нерівномірного розподілу населення

Запитання 12

Необхідність встановлення балансу між задоволенням потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь

варіанти відповідей

природозбереження

екологія

сталий розвиток

раціональне користування

Запитання 13

Основні завдання сталого розвитку

варіанти відповідей

збереження біорізоманіття

збереження людства

збереження природних ресурсів

збереження умов існування екосисем і біосфери 

Запитання 14

Обмеження ,у галузі природних ресурсів.що пов`язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення

варіанти відповідей

принцип екологізації

принцип екоресурсної ємності

принцип соціальної рівноправності

принцип сталого споживання та виробництва

принцип коеволюції

Запитання 15

Необхідність задовільнення елементарни потреб усіх людей

варіанти відповідей

принцип екологізації

принцип екоресурсної ємності

принцип соціальної рівноправності

принцип сталого споживання та виробництва

принцип коеволюції

Запитання 16

Розвиток людства і природи має відбуватися у їх постійній взаємодії

варіанти відповідей

принцип екологізації

принцип екоресурсної ємності

принцип соціальної рівноправності

принцип сталого споживання та виробництва

принцип коеволюції 

Запитання 17

Необхідність співвідношення споживання з екологічними можливостями планети

варіанти відповідей

принцип екологізації

принцип екоресурсної ємності

принцип соціальної рівноправності

принцип сталого споживання та виробництва

принцип коеволюції

Запитання 18

Міжнародні природоохоронні організації

варіанти відповідей

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки, культури (ЮНЕСКО)

Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест