Сталий розвиток. Екологічне мислення

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Завдяки дотриманню принципів раціонального природокористування

варіанти відповідей

Можливо зменшити ефективність використання природних ресурсів

Якість довкілля не знижуватиметься

Кількість природних ресурсів, що видобуваються, буде лише швидко зростати

Потреби людства задовольнятимусться лише частково

Запитання 2

Зелена книга України відрізняється від Червоної тим, що

варіанти відповідей

До неї занесено унікальні екосистеми, а не окремі види

У ній схарактеризовано рослини, що вже вимерли

Вона описує рослинні угруповання, а не окремі види

У ній міститься інформація лише про рослини і гриби

Запитання 3

Завдяки очистці стічних вод заводів

варіанти відповідей

Корисні речовини повертаються в природний колообіг

Менше токсичних речовин використовується у виробничих процесах

Підвищується ефективність використання ресурсів

Погіршується екологічний стан розташованих поряд річок

Запитання 4

Метою сталого розвитку НЕ є:

варіанти відповідей

Збереження природних ресурсів для наступних поколінь

Забезпечення потреб нинішнього покоління

Зменьшення забруднення довкілля

Збільшення площі штучних екосистем

Запитання 5

Отримання енергії шляхом палювання біомаси сприяє:

варіанти відповідей

Зменшенню викидів вуглекислого газу до атмосфери

Зменшенню спалювання викопного палива

Збільшенню використання атомної енергії

Збільшення площ природних екосистем

Запитання 6

Позначте рослини, які занесені в Червону книгу України:

варіанти відповідей

Офрис бджолоносна


Рогіз малий

Тис ягідний

Тюльпан Шренка

Запитання 7

Оберіть тварин, які занесені до Червоної книги України:

варіанти відповідей

Стерлядь прісноводна

Скопа

Мідянка мала

Тетерук

Запитання 8

Оберіть поняття Біосферного заповіднику:

варіанти відповідей

Велика територія суходолу, на якій не здійснюється ніяка діяльність і рідко бувають люди

Невелике урочище, де живе велика колонія тварин одного виду

Численна група озер, довкола, яких заборонено будівництво, але дозволено відпочивати на їхніх берігах

Невелика територія зі спеціально висадженими видами рослин

Запитання 9

43,8% території України займає:

варіанти відповідей

Природні заповідники

Біосферні заповідники

Національні природні парки

Заказники

Запитання 10

Чим можуть бути небезпечні вітряки:

варіанти відповідей

Використовує малу площу території

Генерує мало енергії

Заважає міграції птахів

Створює фізичне забруднення

Запитання 11

Ціль сталого розвитку № 8 це -

варіанти відповідей

Подолання бідності

Гідна праця та економіне зростання

Подолання голоду

Збільшення частки енергії з відновлювальних джерел

Запитання 12

Причиною вимирання Стеллерової корови було:


варіанти відповідей

Надмірне полювання

Скорочення площі території, придатної для життя

Конкуренція з видами - інтродуцентами

Надмірне забруднення біотопів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест