Узагальнення знань з теми. Сталий розвиток та раціональне природокористування в Україні

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Що з перерахованого є забруднювачем гідросфери? 

варіанти відповідей

пестициди 

аерозолі

азотфіксатори

радіонукліди

Запитання 2

До глобальної екологічної проблеми відноситься:

варіанти відповідей

смог 

зменшення запасів прісної води

шумове забруднення 

радіоактивне забруднення

Запитання 3

Дуже небезпечними для природних водойм є стоки?

варіанти відповідей

сільськогосподарської промисловост

легкої промисловості 

целюлозно-паперової промисловост

металургічної промисловості

Запитання 4

До стійких забруднювачів навколишнього середовища належить: 

варіанти відповідей

папір 

поліетилен 

бавовна 

харчові відходи

Запитання 5

Масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну забарвлення води - це?

варіанти відповідей

евтрофікація води 

цвітіння води 

розмноження

запліснявіння водойм

Запитання 6

Озоновий шар атмосфери виконує ряд функцій, головною з яких є: 

варіанти відповідей

поглинає леткі речовини атмосфери

затримує відбите від землі тепло

сприяє утворенню водяної пари 

розсіює частину ультрафіолетового випромінювання Сонця 

Запитання 7

Цезій -137, Стронцій - 90, Калій - 40, це група яких типів забруднення?

варіанти відповідей

фізичних

біологічних 

хімічних

механічних

Запитання 8

Основними заходами охорони водойм є: 

варіанти відповідей

необоротного водопостачання

екологічна освіта 

не нормування якості води

створення санітарних зон 

Запитання 9

Поява сажі, незгорілих речовин, що викидаються в атмосферу спричинює? 

варіанти відповідей

Теплоенергетика 

Кольорова металургія 

Автотранспорт

Сільське господарство

Запитання 10

Як називається ерозія грунтів, причиною якої є зрошення? 

варіанти відповідей

агротехнічна 

іригаційна

пасовищна 

вітрова 

Запитання 11

Фотохімічний розпад молекул фреонів,що використовуються в холодильниках є чинником забруднення: 

варіанти відповідей

харчових продуктів 

грунтів

води 

повітря

Запитання 12

Чинник, який сприяє заболочуванню грунтів:

варіанти відповідей

випадання кислотних дощів 

будівництво ставків та водосховищ

внесення мінеральних добрив в грунти

нераціональне зрошування

Запитання 13

До джерел біологічного забруднення водойм належать:

варіанти відповідей

дослідницькі лабораторії

ядерні випробування 

металургійна промисловість 

теплові електростанції

Запитання 14

Наслідком зменшення вмісту озону в атмосфері є: 

варіанти відповідей

виникнення мутацій 

зниження температури на Землі 

підвищення врожайності культурних рослин 

прискорений ріст рослин

Запитання 15

До найнебезпечніших видів-агресорів в України належить?

варіанти відповідей

Мнеміопсис 

борщівник Сосновського 

Білка руда 

Подорожник великий 

Запитання 16

Найнебезпечним видом алергенної рослини-бур'яну в України є?

варіанти відповідей

Фіалка

Лобода біла

Бур'ян степовий 

Подорожник лікарський

Запитання 17

Наука, що вивчає формування й еволюцію біорізноманіття- це? 

варіанти відповідей

Екологія 

Диверсикологія

Етологія

Дертикологія

Запитання 18

Чинником фізичного забруднення є:

варіанти відповідей

побутові відходи

солі важких металів 

радіаційне випромінювання 

світлове випромінювання

Запитання 19

Комплексна система спостережень, оцінювання та прогнозу змін навколишнього середовища:

варіанти відповідей

експеремент

спостереження 

моніторинг 

прогнозування 

Запитання 20

Для захисту грунтів від ерозії здійснюють?

варіанти відповідей

полезахисні смуги

зменшення насаджень навколо ставків

державні норми захисту грунтів

водовідкриті вали

Запитання 21

Діоксиди та феноли це компоненти?

варіанти відповідей

газодимових викидів 

радіонуклідів

нафтопродуктів 

мінеральних добрив 

Запитання 22

Лишайники використовуються як організми-індикатори для оцінки ступеня забруднення:

варіанти відповідей

води

грунту 

всіх середовищ

повітря 

Запитання 23

Скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери, що може викликати бронхіальну астму у людини, це: 

варіанти відповідей

смогу 

кислотних дощів 

озонових дір

збільшення радіаційного фону

Запитання 24

Екологія - це наука:

варіанти відповідей

всі варіанти вірні

про інформаційні біополімери 

про взаємодію організмів між собою та навколишнім середовищем 

про спадковість і мінливість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест