5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Сталий розвиток-стратегія людства на 21 століття

Додано: 22 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 48 разів
12 запитань
Запитання 1

Який термін точніше описує поняття, що означає ефективний розвиток майбутнього?

варіанти відповідей

Сталий або збалансований розвиток

Постійний розвиток

Рівномірний розвиток

Стратегічний розвиток

Запитання 2

Загальний план певної діяльності на тривалий період; спосіб досягнення складної мети-це..

варіанти відповідей

Сталий розвиток

Стратегія

Політика

Збалансований розвиток

Запитання 3

Що не входить до складників збалансованого розвитку?

варіанти відповідей

Економічний

Соціальний

Екологічний

Політичний

Запитання 4

Основне положення концепції збалансованого розвитку пов'язано с ідеєю...

варіанти відповідей

Збереження природи

Миру у всьому світі

Допомоги відсталим країнам

Розвитком благочинних організацій

Запитання 5

В якому році України задекларувала своє бажання перейти до збалансованого розвитку?

варіанти відповідей

2004

1998

1992

2014

Запитання 6

Принципи збереження природного середовища проголошено у...

варіанти відповідей

Всесвітні хартії природи

Конвенції про зміну клімату

Декларації тисячоліття

Конвенції з біологічного різноманіття

Запитання 7

Стратегія збалансованого розвитку-

варіанти відповідей

Збереження природи

Прискорення індустріалізації

Пошук нових джерел енергії

Розуміння світу як цілісної системи

Запитання 8

Який складник націлений на створення екологічно прийнятної продукції?

варіанти відповідей

Економічний

Екологічний

Соціальний

Запитання 9

До головних принципів концепції збалансованого розвитку не належить...

варіанти відповідей

Задоволення основних потреб людини

Пошук нових джерел енергії

Рівність та соціальна справедливість

Підтримання цілісності екосистем

Запитання 10

Положення про забезпечення гендерної рівності та розширення прав жінок відносяться до...

варіанти відповідей

Всесвітньої хартії природи

Конвенції з біологічного різноманіття

Декларації тисячоліття

Конвенції про зміну клімату

Запитання 11

Для забезпечення збалансованого розвитку потрібно...

варіанти відповідей

Забезпечити міжнародну співпрацю

Фінансувати лише найрозвинутіші країни

Фінансувати лише відсталі країни

Запитання 12

Раціональне використання мінерально-сировинної бази відноситься до...

варіанти відповідей

Екологічного складника

Соціального

Економічного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест