Біосфера як глобальна екосистема

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 106 разів
12 запитань
Запитання 1

Термін "біосфера" вперше застосував 1875р.

варіанти відповідей

В. Вернадський 

Е. Зюсс

М. Вавилов    

Ж.- Б. Ламарк

Запитання 2

Автор вчення про біосферу:

варіанти відповідей

Ж.- Б. Ламарк 

В.І.Вернадський

Е.Зюсс       

Е. Леруа

Запитання 3

Верхня межа біосфери визначається фактором:

варіанти відповідей

висока температура 

низька температура

ультрафіолетове випромінювання 

відсутність кисню

Запитання 4

Нижня межа біосфери обумовлена фактором:

варіанти відповідей

високий тиск 

висока температура

низький тиск 

низька температура 

Запитання 5

Торф, кам'яне вугілля - це речовина біосфери:

варіанти відповідей

косна

жива

біокосна

біогенна

Запитання 6

Формування гірських порід та корисних копалин-це результат функції живої речовини

варіанти відповідей

газової

концентраційної

біохімічної

окисно-відновної

Запитання 7

Фіксацію молекулярного азоту з атмосфери здійснюють:

варіанти відповідей

бульбочкові бактерії 

нітритні бактерії 

нітратні бактерії 

денітрифікуючі бактерії

Запитання 8

Сучасна флора й фауна сформувалася в еру:

варіанти відповідей

кайнозойську  

мезозойську

палеозойську

протерозойську

Запитання 9

Ноосфера — це

варіанти відповідей

сфера діяльності людини

частина оболонок Землі, населена живими організмами

сукупність тварин і рослин на певній території

певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку

Запитання 10

Де зосереджено основну кількість Карбону в біосфері?

варіанти відповідей

 в атмосфері 

у гідросфері 

у літосфері

у мезосфері

Запитання 11

Запропонували термін «ноосфера»:

варіанти відповідей

А В. І. Вернадський та Е. Зюсс

В К. Лінней та Е. Зюсс

Б Е. Леруа та П. Т. де Шарден

Г С. С. Четвериков та В. I. Вернадський

Запитання 12

Озоновий екран утворився як результат діяльності автотрофів 

варіанти відповідей

фотосинтетиків

хемосинтетиків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест