Становлення грошовго обігу і фінансів під впливом країн-загарбників. Україна.

Додано: 7 березня 2020
Предмет: Економіка, 7 клас
Тест виконано: 314 разів
8 запитань
Запитання 1

Лихварський кредит - це...

варіанти відповідей

Вкладання грошового капіталу в торгівлю

Вкладання грошового капіталу в сільське господарство

Вкладання грошового капіталу в промисловість

Найпростіша, нерозвинена форма кредиту.

Запитання 2

Побожні банки (Monte di Pieta) - це

варіанти відповідей

Установи, метою діяльності яких проголошувалося не досягнення прибутку, а допомога бідним.

Кредитні установи, створені католицьким ченцями для надання позик незаможним громадянам під незначний процент з метою захисту їх від лихварів

Установи, в яких обігові кошти фондів формувалися з пожертв від комун і приватних осіб.

Монастирі в яких можна було заночувати бідним.

Запитання 3

Позичковий процент – це...

варіанти відповідей

Плата, яку отримує позичальник від кредитора за надані в позику гроші чи матеріальні цінності.

Плата, яку отримує банк за надані в позику гроші чи матеріальні цінності.

Плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші чи матеріальні цінності.

Плата, яку отримує позичальник.

Запитання 4

Ломбард – це...

варіанти відповідей

Кредитна установа, що здійснює видачу позик під заставу рухомого майна.

Заклад, в якому зберігають коштовні речі.

Кредитна установа, що здійснює видачу позик під заставу нерухомого майна.

Кредитна установа, що здійснює погашення позик під заставу рухомого майна.

Запитання 5

Правобережна Україна в XVIII століттію Які характерні риси мало грошове господарство Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Монетні двори працювали, грошовий ринок був наповнений повновартісною монетою вітчизняного та іноземного карбування.

Мідна копійкв замінила срібну, розповсюдженим було фальшування монети.

Срібна копійка замінила мідну, розповсюдженим було фальшування монети

Монетні двори не працювали, грошовий ринок був наповнений неповновартісною монетою вітчизняного та іноземного карбування, розповсюдженим було фальшування монети.

Запитання 6

Причини "Мідного бунту"

варіанти відповідей

Надмірний випуск нічим не забезпечених мідних грошей, які карбували в Москві, Новгороді і Пскові, призвів до їх знецінення.

Затяжна війна з Річчю Посполитою через Україну потребувала величезних витрат

Наявність власних золотих і срібних копалень

Відсутність власних золотих і срібних копалень

Запитання 7

Причини посильності податкової системи Гетьманщини для селян на межі ХVI I- XVIII століття

варіанти відповідей

Лояльне ставлення до седян

Заняття промислами

Розмір стації здебільшого не перевищував 10% прибутку середньої селянської родини

Розмір стації здебільшого не перевищував 10% прибутку середньої селянської родини та заняття промислами.

Запитання 8

Чому перше національне страхове товариство «Дністер» було відкрите з метою страхування від вогню?

варіанти відповідей

Було багато дерев'яних споруд та будинків

Найбільш прибуткові тоді види страхування були недоступними.

Захоплення найприбутковішого сегменту ринку іноземними страховими компаніями

Через захоплення найприбутковішого сегменту ринку іноземними страховими компаніями це був єдиний доступний вид страхування для відкриття бізнесу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест