20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Старіння та смерть клітини

Додано: 28 травня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 38 разів
12 запитань
Запитання 1

Назвіть одну із ключових ознак старіння клітин.

варіанти відповідей

геномна стабільність

білковий гомеостаз

теломерні скорочення

збільшення кількості міжклітинних контактів

Запитання 2

Як називається матрикс цитоплазми, щільність якого з віком збільшується?

варіанти відповідей

протоплазма

каріоплазма

гіалоплазма

плазмалема

Запитання 3

Назвіть пігмент старіння, що накопичується з віком в залишкових тільцях клітин.

варіанти відповідей

меланін

хлорофіл

родопсин

ліпофусцин

Запитання 4

Виберіть один із процесів антистаріння.

варіанти відповідей

підвищення інтенсивності гліколізу

пригнічення системи антиоксидантів

сповільнення обміну речовин

збільшення дефектів ДНК

Запитання 5

Назвіть генетично запрограмовану загибель клітини.

варіанти відповідей

некроз

цитоліз

апоптоз

цитокінез

Запитання 6

Як називається загибуль клітини під дією шкідливих чинників?

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

гліколіз

деплазмоліз

Запитання 7

Як називається наука про старіння?

варіанти відповідей

альгологія

біоніка

валеологія

геронтологія

Запитання 8

Вкажіть основну відмінність некрозу від апоптозу.

варіанти відповідей

експресія генів

реакція запалення

не потребує затрат енергії

генетична запрограмованість

Запитання 9

Що відбувається з клітинами за нестачі поживних речовин для її життєдіяльності?

варіанти відповідей

швидкий поділ

перехід у фазу спокою

запрограмована загибель

реплікація ДНК

Запитання 10

Оберіть органелу, функцією якої є модифікація білків та участь у секреції.

варіанти відповідей

лізосоми

мітохондрії

Апарат (Комплекс) Ґольджі

ЕПС (ендоплазматична сітка)

Запитання 11

Укажіть генетично інертний комплекс ДНК і білків.

варіанти відповідей

теломери

еухроматин

гліколіз

гетерохроматин

Запитання 12

Унаслідок апаптозу травні ферменти з лізосом:

варіанти відповідей

потрапляють у міжклітинне середовище

повністю знищуються

поглинаються сусідніми клітинами

вивільняються назовні через розриви у мембрані