Початкові відомості про статистику

Додано: 5 березня 2023
Предмет: Алгебра, 9 клас
Копія з тесту: Статистика
Тест виконано: 23 рази
21 запитання
Запитання 1

Статистика – це наука про:


варіанти відповідей

отримання й оброблення кількісних даних;


отримання й аналіз кількісних даних;


оброблення й аналіз кількісних даних;

отримання, оброблення й аналіз кількісних даних.


Запитання 2

Центральні тенденції вибірки - це


варіанти відповідей

частота;

середнє значення, мода та медіана;

графіки;

таблиці.

Запитання 3

Для даних величин обчислити медіану:

12; 11; 12; 6; 11; 5; 8; 10; 13

варіанти відповідей

11

10

9

12

Запитання 4

Знайти моду вибірки 2,4,3,4,4,7,6,6,7,6,8,6,10,15

варіанти відповідей

4

6

8

7

Запитання 5

У таблиці подано місця, які посіла футбольна команда «Патріот» протягом чотирьох останніх чемпіонатів області з футболу. Результати були подані у вигляді графіка. Який з малюнків відповідає умові задачі?

 Рік 2013 2014 2015 2016

 Місце 3 2 5 4

варіанти відповідей
Запитання 6

На круговій діаграмі показано розподіл учнів 5-8 класів. Який клас займає 2 місце за кількістю учнів?

варіанти відповідей

 5 клас

 6 клас

 7 клас

 8 клас

Запитання 7

У школі виміряли зріст 90 шестикласників з точністю до 5 см. Результати вимірювань відобразили у вигляді стовпчастої діаграми. Укажіть моду вибірки.

варіанти відповідей

120

125

130

135

Запитання 8

Медіана - середня величина змінної ознаки, що...

варіанти відповідей

знаходиться всередині упорядкованого ряду

знаходиться всередині неупорядкованого ряду

знаходиться всередині ряду

знаходиться всередині упорядкованого ряду, який відсортований строго в порядку зменшення

Запитання 9


Графічне подання результатів статистичних досліджень здійснюється за допомогою:


варіанти відповідей

полігону частот

таблиці

кругової діаграми

стовпчастої діаграми

Запитання 10

При вивченні теми "Елементи статистики" студент отримав оцінки:

10; 7; 9; 7; 7; 7; 6; 7; 6; 7; 4. Знайдіть середню оцінку за тему.


варіанти відповідей

9

8

6

7

Запитання 11

У магазині одягу протягом дня було продано 10 чоловічих костюмів таких розмів: 48, 48, 48, 50, 50, 52, 54, 54, 56, 60. Знайдіть моду даної вибірки.


варіанти відповідей

54

50

48

12

51

Запитання 12


У магазині одягу протягом дня було продано 10 чоловічих костюмів таких розмів: 48, 48, 48, 50, 50, 52, 54, 54, 56, 60. Знайдіть медіану даної вибірки.


варіанти відповідей

51

12

50

52

54

Запитання 13

Дано вибірку: 3; 8; 5; 3; 4; 8; 9; 2; 8. Вкажіть її моду, медіану,розмах вибірки відповідно.

варіанти відповідей

8; 4; 7

3; 5; 6

8; 4; 5

8; 5; 7

Запитання 14

Дано вибірку 7, 5, 9, 4, 9. Знайти :

1) розмах вибірки,

2) її моду,

3) її медіану,

4) середнє значення

варіанти відповідей

1)2, 2) 9, 3) 9, 4) 4

1)4, 2)9, 3)9, 4) 4,8

1)5, 2)9, 3)7, 4)6,8

Запитання 15

На 1 етапі проводять збір даних, що називають

варіанти відповідей

графіком

таблицею

частотою

вибіркою

Запитання 16

3 робітників бригади щомісяця одержують по 12500 грн., 7 - по 15300 грн., 4 - по 10500 грн. Визначити середню місячну зарплату цієї бригади.

варіанти відповідей

11587

186600

13328,57

14258

Запитання 17

Статистика - це

варіанти відповідей

наука про збирання, обробку та визначення різноманітних даних, пов'язаних з масовими явищами, процесами і подіями.

наука про розвиток економіки.

наука про бухгалтерію.

наука про числові ряди даних.

Запитання 18

В діаграмі зображені відповіді учнів школи про кількість відвіданих культурно - розважальних закладів протягом року. Сектор блакитного кольору - кількість відвідин оперного театру, фіолетовий - цирку, зелений - лялькового театру, помаранчевий - музеїв, червоний - ігрових кімнат торговельно - розважальних центрів. Які заклади є модними в учнів цієї школи?

варіанти відповідей

цирк

ляльковийо театр

ігрові кімнати

музеї

Запитання 19

Котра з діаграм відповідає цій частотній таблиці?

варіанти відповідей
Запитання 20

У забігу на 100 м брали участь хлопці 9-го класу. Виберіть правильний полігон частот, заданих таблицею з результатами забігу

варіанти відповідей
Запитання 21

Що називають вибіркою ?

варіанти відповідей

Множину об’єктів, вибраних з генеральної сукупності.

Підмножина величин, вибраних за допомогою визначеноі діі з множини для участі в дослідженні.

Множина об'єктів або подій, вибраних за допомогою визначеноі процедури з підмножини для участі в дослідженні

Множина об'єктів або подій, вибраних для дослідження, .

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест