Степенева функція

Додано: 16 листопада 2019
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 129 разів
8 запитань
Запитання 1

При яких значеннях змінної а вираз √а має зміст?

варіанти відповідей

а<0

а>0

а≤0

а≥0

а≠0

Запитання 2

Якщо змінні набувають тільки невід'ємних значень, то вираз 2ab2 3√a2b тотожно дорівнює виразу...

варіанти відповідей

∛2а3b3

∛2а4b5

∛8а3b3

∛2а5b7

∛8а5b7

Запитання 3

Обчисліть ∜16 - ∛-27

варіанти відповідей

0

1

5

7

43

Запитання 4

Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу 12/√3

варіанти відповідей

4√3

36√3

12√3

9√3

12

Запитання 5

Знайдіть область визначення функції, графік якої зображено на рисунку.  

варіанти відповідей

(—4; 4)

[—3; 3] 

(—3; 3)  

[—4; 4] 

Запитання 6

Знайдіть область значень функції, графік якої зображено на рисунку.  

варіанти відповідей

(—4; 4)

[—3; 3] 

(—3; 3)  

[—4; 4] 

Запитання 7

Відмітьте всі правильні властивості функції y=x4+1

варіанти відповідей

функція парна

функція спадає на проміжку (-∞;0]

область значень функції - [1;∞)

область визначення (-∞;+∞)

графіком функції є гіпербола

функція зростає на всій області визначення

Запитання 8

Знайдіть значення виразу (√11-1)(√11+1)

варіанти відповідей

√10

√11

9

10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест