18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Стереотипи та упередження. Дискримінація

Додано: 18 березня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
9 запитань
Запитання 1

Як називають обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною належністю, статтю, віком, політичними або релігійними переконаннями?


варіанти відповідей

ксенофобія

дискримінація

уніфікація

асиміляція

Запитання 2

Як називають те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються і що наслідують у своїй діяльності?

варіанти відповідей

упередження

приклад

неповторність

стереотип

Запитання 3

Вкажіть шляхи подолання негативниx стереотипів. Оберіть три відповіді:

варіанти відповідей

усунення перешкод для обміну інформацією та особистих контактів між представниками різних соціальних груп

розвиток загального культурного та освітнього рівня

заборона висвітлння у ЗМІ певниx "делікатниx" тем

уміння людини критично мислити

створення окремиx місць відпочинку, закладів освіти тощо для різних соціальних груп

Запитання 4

Вкажіть правильне визначення поняття "упередження":

варіанти відповідей

стійкі упередження, що базуються на міфологічних уявленнях про світ та місце людини в ньому.

умисне обмеження прав і законних інтересів одних осіб, організацій або

соціальних груп порівняно з іншими

негативні та несправедливі думки щодо певного об’єкта або явища, що призводить до відповідної поведінки стосовно них

спрощене, схематичне, часто викривлене уявлення про щось або когось, яке використовують для спрощеного розуміння 

Запитання 5

Яке явище демонструє фото?

варіанти відповідей

упередження

дискримінацію

стереотип

расизм

Запитання 6

Яке фото демонструє явище "інклюзія"?

варіанти відповідей
Запитання 7

Твердження "афроамериканці більш сxильні до заняття спортом, ніж до розумовоі праці" є:

варіанти відповідей

стереотипом

дискримінацією

сегрегацією

упередженням

Запитання 8

Протидією дискримінації є 

варіанти відповідей

ксенофобія

медіація

толерантність

переговори

Запитання 9

Вкажіть джерела формування стереотипів у суспільстві:

варіанти відповідей

ЗМІ

передаються від покоління до покоління

на базі власного життєвого досвіду

всі перелічені

жоден варіант

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест