13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Стереотипи. Упередження. Дискримінація

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 129 разів
12 запитань
Запитання 1

Відносно стійка система соціальних зв’язків і відносин, що склалися між людьми у процесі історичного розвитку їхньої спільної життєдіяльності, спрямованої на відтворення умов для існування та задоволення життєвих потреб

варіанти відповідей

Суспільство

Культура

Держава

Соціальний інститут

Запитання 2

 Стійкий і спрощений образ чи уявлення про явище, особу або групу людей.

варіанти відповідей

Стереотип

Упередження

Дискримінація

Расизм

Запитання 3

Будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, майнового становища, народження або іншої обставини, і яка має на меті або як наслідок, знищити чи применшити визнання, прав і свобод особистості.

варіанти відповідей

Стереотип

Дискримінація

Упередження

Голокост

Запитання 4

Якщо стереотипи інколи можуть допомагати, то ______ завжди шкідливі, оскільки вони визначають поведінку людини і можуть спонукати її діяти несправедливо, порушувати права інших

варіанти відповідей

Упередження

Звички

Забобони

Дискримінація

Запитання 5

Побоювання і відторгнення чужинців

варіанти відповідей

Етнофобія

Расизм

Ейджизм

Ксенофобія

Запитання 6

Нетерпиме ставлення до євреїв

варіанти відповідей

Ксенофобія

Етнофобія

Расизм

Антисемітизм

Запитання 7

Змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та стосунків жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації

варіанти відповідей

Гендер

Стать

Конфесія

Соціальна стратифікація

Запитання 8

Принцип функціонування та співіснування в певному соціумі різноманітних етнокультурних спільнот з притаманним їм усвідомленням власної ідентичності, що забезпечує їх рівноправність, толерантність та взаємозбагачення культур

варіанти відповідей

Полікультурність

Поліконфесійність

Політичний плюралізм

Солідарність

Запитання 9

Приклад гендерного стереотипу подано в рядку

варіанти відповідей

пухлі губи характеризують добрих людей

англійці не довіряють рудим

роль жінки - домогосподарка

американці завжди усміхаються

Запитання 10

Термін "міжконфесійний" використовують для означення відносин між представниками різних

варіанти відповідей

релігій

культур

націй

етносів

Запитання 11

Упереждення і дискримінація людини за віком

варіанти відповідей

Ейджизм

Гандікапізм

Сексизм

Сінофобія

Запитання 12

Базовими соціальними цінностями є

варіанти відповідей

Соціальна згуртованість, солідарність, відповідальність

Соціальна згуртованість, солідарність, багатство

Солідарність, відповідальність, релігійність

Соціальна згуртованість, відповідальність, комунікація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест