1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

стилістична роль неологізмів та застарілої лесики

Додано: 2 квітня
Предмет: Українська література, 11 клас
Тест виконано: 25 разів
30 запитань
Запитання 1

    Як називаються слова, що вийшли з активного вжитку?

варіанти відповідей

неологізми

застарілі

запозичені

іншомовні

Запитання 2

Як називаються слова, що вийшли з активного вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття? 

варіанти відповідей

архаїзми

історизми

неологізми

омоніми

Запитання 3

Неологізми – це … 

варіанти відповідей

застарілі слова

запозичені слова

нові слова

архаїзми

Запитання 4

Слова перст, зріти, лицедій – це … 

варіанти відповідей

синоніми

архаїзми

історизми

неологізми

Запитання 5

Вкажіть застаріле слово, яке означає говорити

варіанти відповідей

ланіти

вакації

ректи

зигзиця

Запитання 6

Вкажіть слово, яке замінило у сучасному мовленні застаріле слово воліти

варіанти відповідей

бачити

чути

знати

хотіти

Запитання 7

Вкажіть слово, яке є сучасним неологізмом. 

варіанти відповідей

трамвай

телевізор

телефон

роутер

Запитання 8

Вкажіть застаріле слово, яке є історизмом

варіанти відповідей

зигзиця

перст

плахта

десниця

Запитання 9

Укажіть правильні твердження

варіанти відповідей

Архаїзми витіснені сучасними відповідниками.

Архаїзми та історизми належать до активної лексики

 Історизми представляють мову певної історичної доби.

Запитання 10

В якому рядку всі слова належать до неологізмів?


варіанти відповідей

 менеджмент, боулінг, метрополітен, космодром

медіа-проект, телебачення, місяцехід, генотип


 іміджмейкер, гласність, приватизація, депутат

 геном, клон, віртуальний, інтерактивний

банкір, спікер, дайвінг, кришеник

Запитання 11

Яничар, піїт, ланіти, гудець, вия - це ...

варіанти відповідей

НЕОЛОГІЗМИ

ІСТОРИЗМИ

АРХАЇЗМИ

АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ

Запитання 12

Історизми часто викори­стовуються ...

варіанти відповідей

В художній літературі

В історичних фільмах

в публіцистичному стилі

в офіційно-ділових документах

Запитання 13

До активної лексики сучасної української мови належать..

варіанти відповідей

застарілі слова (архаїзми, історизми)

нові слова і неологізми

слова і терміни, що широко використовуються у різних спеціальних галузях науки, техніки, культури

загальнонародні слова, які не мають ознак застарілості

Запитання 14

Крокси,сліпони-це..

варіанти відповідей

авторські неологізми

загальновживані неологізми

історизми

архаїзми

Запитання 15

Архаїзм ужито в реченні

варіанти відповідей

 Є для серця така покута — забувати скоріше зло.

Забарився, прийшов не скоро, марнувала я дні в жалю.

 Темнооким чудесним гостем я чекала тебе з доріг.

 Чи зважусь я свої персти несмілі до золотої ліри простягти?

Запитання 16

Архаїзм ужито в реченні

варіанти відповідей

Божевілля моє, божемилля, богомілля моїм сльозам!

Сама не знаю, що в ній за скарби, якого серце зберігало джина.

 Озеро рівне, і чорний лебідь нечутно лине вздовж берега.

На твоїх ланітах, як говориться в таких випадках, палає рум’янець досади.

Запитання 17

Історизм ужито в реченні

варіанти відповідей

 В ті дні, прожиті печально і просто, все було як незайманий сніг.

Тут Січ стояла, тут гули майдани, димилися козацькі курені…

Земля вдихне глибинно й жагучо на вишняках настояний озон.

А я утечу в кошлаті Карпати, а я цю любов задушу і уб’ю…

Чи зважусь я свої персти несмілі до золотої ліри простягти?

Запитання 18

Історизм ужито в реченні

варіанти відповідей

На твоїх ланітах, як говориться в таких випадках, палає рум’янець досади.

 В давній золотій печалі лебедіють небеса.

Мені, мабуть, ніколи не досниться сліпучий спалах чистої жаги.

 Сумної зірки око золоте, і електричка скрикнула контральто.

Страшенна монгольська орда з далекої степової Азії налетіла на нашу країну.

Запитання 19

Індивідуально-авторський неологізм ужито в реченні

варіанти відповідей

Десь грає ніч на скрипці самоти.

І я не я, і ти мені не ти. Скриплять садів напнуті сухожилля.

 Не дивися так привітно, яблуневоцвітно…

 Десь виє вовк по нотах божевілля, бере голодну тугу — як з ножа.

Запитання 20

Індивідуально-авторський неологізм ужито в реченні

варіанти відповідей

І дрижать їх руки незугарні, чорні, закоцюрблені, дубові.

Соняхи, щирі огнепоклонники, сходу кивають золотоголово.

 З господарства лине чистий дзенькіт, у воді поплюскує небавом.

 Дві сестри, тоненькі і сухенькі, ловлять осінь в пелени над ставом.

Запитання 21

Прочитайте рядки.

А люта мати!

Спустила друге бісновате

Своє скаженеє звіря.

Та вже такого сподаря,

Що гради й весі пожирало.

В уривку використано

варіанти відповідей

архаїзм

загальномовний неологізм

 історизм

індивідуально-авторський неологізм

Запитання 22

Прочитайте рядки.

Вже небо не біжить тим синьо-білим бігом

В своєму зорехмарному ряду.

Завіяло, заговорило снігом

У полі, попід садом і в саду.

В уривку використано

варіанти відповідей

 архаїзм

загальномовний неологізм

історизм

індивідуально-авторський неологізм

Запитання 23

В якому рядку всі слова належать до неологізмів

варіанти відповідей

 менеджмент, боулінг, метрополітен, космодром

іміджмейкер, гласність, приватизація, депутат

банкір, спікер, дайвінг, кришеник

 медіа-проект, телебачення, місяцехід, генотип

геном, клон, віртуальний, інтерактивний

Запитання 24

Слово ренегатство означає

варіанти відповідей

зрада, відступництво 

служіння народу 

віра в краще майбутнє

відданість справі 

примирення з дійсністю 

Запитання 25

 Продовжте речення 

Слова, які колись вживалися часто, а тепер майже не вживаються – це ...

варіанти відповідей

 стилістично забарвлена лексика 

неологізми 

 діалектизми

фразеологізми

архаїзми  

Запитання 26

Текст і завдання до нього.1. Другий торговий шлях ішов Дніпром на суднах. 2. Товар привозили з Очакова. 3.Українські чумаки заїздили до ханської столиці Бахчисарая, звідтіля привозили на Україну вовну, сап’янці (там були найкращі кожум’яки). 4. Цей крам перевозили чумаки в Польщу та Московщину. 5. На Запоріжжі місцева торгівля велася на січовому базарі. 6. Від товару просто очі розбігались. 7. Тут треба ще згадати, що січові курені вели на базарі в крамницях своїх торгівлю на свій рахунок, незалежно від Січі, й за це платили торгове.

В яких реченнях є застарілі слова

варіанти відповідей

1, 2, 3

 2, 3, 5

4, 5, 6

2, 3, 4

3, 4, 7

 5, 6, 7

Запитання 27

Текст і завдання до нього.1. Другий торговий шлях ішов Дніпром на суднах. 2. Товар привозили з Очакова. 3.Українські чумаки заїздили до ханської столиці Бахчисарая, звідтіля привозили на Україну вовну, сап’янці (там були найкращі кожум’яки). 4. Цей крам перевозили чумаки в Польщу та Московщину. 5. На Запоріжжі місцева торгівля велася на січовому базарі. 6. Від товару просто очі розбігались. 7. Тут треба ще згадати, що січові курені вели на базарі в крамницях своїх торгівлю на свій рахунок незалежно від Січі, й за це платили торгове.

 В якому реченні допущено пунктуаційну помилку

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 28

Усі слова є архаїзмами, окрім ...

варіанти відповідей

десниця

уста

перст

кріпак

Запитання 29

Вкажіть серед запропопнованих слів історизми:

варіанти відповідей

дяк

кріпак

вікторія

наймичка

Запитання 30

Вкажіть історизми:

варіанти відповідей

смерд

 сагайдак

 баталія

глаголити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест