Стратегія сталого розвитку

Додано: 29 березня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 308 разів
9 запитань
Запитання 1

Для створення стабільного екологічного розвитку необхідною умовою є:

варіанти відповідей

1. Формування в суспільстві відповідної свідомості.

2. Посилення розвитку економіки.

3. Зростання промислового виробництва.

4. Прогресивний розвиток сільського господарства.

Запитання 2

Під поняттям сталого розвитку сьогодні мають на увазі розвиток, який:

варіанти відповідей

1. Забезпечує нормальні умови сьогоднішнього суспільства.

2. Здійснюється для витіснення екологічних проблем.

3. Забезпечує розвиток економіки.

4. Забезпечує задоволення потреб сьогодення не приносячи в жертву можливість задоволення потреб майбутніх поколінь.

Запитання 3

В 1992 році відбулася конференція в Ріо-де-Женейро, де було ухвалено "Порядок денний на ХХІ століття". Що із перерахованого НЕ входить в цей порядок денний:

варіанти відповідей

1. Здорова економіка для всіх народів.

2. Інтенсивне використання існуючих природних ресурсів.

3. Задоволення потреб людей.

4. Збереження сталого розвитку протягом тривалого часу.

Запитання 4

Коли на саміті ООН було запропоновано глобальні Цілі сталого розвитку:

варіанти відповідей

1. В 2015 році.

2. В 1992 році.

3. В 1976 році.

4. В 2017 році.

Запитання 5

Україна представила свою Національну доповідь "Цілі сталого розвитку: Україна", яка передбачає адаптацію глобальних Цілей сталого розвитку до особливостей розвитку України. Відповідно до цих цілей, перед Україною стоїть ... завдань, виконання яких буде моніторитися за ... показниками:

варіанти відповідей

1. 172 і 86.

2. 17 і 86.

3. 86 і 172.

4. 86 і 17.

Запитання 6

Чисте навколишнє середовище можливе при:

варіанти відповідей

1. Постійній утилізації сміття.

2. Обмеженні використання природних ресурсів.

3. Тривалій і беззалишковій експлуатації великих запасів природних корисних копалин.

4. Створенні цивілізованих полігонів для побутових відходів.

Запитання 7

Чи є відмінність між поняттями "екологія " та "природокористування":

варіанти відповідей

1. Це ідентичні поняття, які були запропоновані в різний час, але позначають одне і те ж.

2. Це близькі поняття, але "природокористування" є ширшим за своїм змістом.

3. Це близькі, майже тотожні поняття, але термін "екологія" частіше використовується в наукових колах, а "природокористування" в сфері економіки.

4. Це різні поняття і термін "природокористування" передбачає невиснажливе використання природних ресурсів.

Запитання 8

При плануванні господарської діяльності Цілі сталого розвитку передбачають одне із таких положень: максимально заміщувати при споживанні невідновлювані ресурси відновлюваними. Який із наведених тут прикладів може проілюструвати це положення:

варіанти відповідей

1. Збільшення в раціоні людини прісноводних риб замість морських.

2. Використання сонячної та вітрової енергії замість вугілля та газу.

3. Використання лікарських трав та препаратів із них замість синтетичних, які виготовляються із використанням різних корисних копалин.

4. Використання в хімічній промисловості більше вугілля ніж нафти.

Запитання 9

Визначальним у характеристиці екологічного мислення є:

варіанти відповідей

1. Розуміння важливості збереження довкілля.

2. Усвідомлення вичерпності природних ресурсів.

3. Розуміння необхідності сортування сміття.

4. Готовність до конкретних дій для збереження середовища та його природних ресурсів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест