11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Структура клітин

Додано: 8 червня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

До немембранних органел відносять:

варіанти відповідей

рибосоми, мітохондрії, пластиди

рибосоми, цитоскелет, клітинний центр

ядро, рибосоми,цитоскелет

лізосоми, включення, цитоскелет

Запитання 2

До двумембранних органел відносять:

варіанти відповідей

мітохондрії, пластиди, ендоплазматична сітка

апарат Гольджі, мітохондрії, ядро

ядро, мітохондрії, пластиди

ядро, мітохондрії, клітинний центр

Запитання 3

До одномембранних органел відносять:

варіанти відповідей

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми

мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми

пластиди, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми

Запитання 4

До складу цитоплазми входять:

варіанти відповідей

цитозоль, рибосоми, клітинний центр, рибосоми

цитозоль, цитоскелет, органели і включення

цитоскелет, мікротрубочки, органели, лізосоми

пероксисоми, цитоскелет, цитозоль, включення

Запитання 5

Оберить типи транспорту речовин через мембрану:

варіанти відповідей

діфузія

полегшена діфузія

активний транспорт

цитоз

Запитання 6

Чому мітохондрії та пластиди називають напівавтономними органелами клітинами?

варіанти відповідей

у зв’язку з тим що вони мають власні молекули ДНК і рибосоми та здійснюють синтез білків, а також поділяються незалежно від поділу клітини

у зв’язку з тим що вони мають власні молекули РНК та здійснюють синтез білків

у зв’язку з тим що вони здійснюють синтез білків, а також поділяються незалежно від поділу клітини

Запитання 7

Заповніть пропущені місця у речені: мітохондрії - (1) органели, які виконують функцію (2).

варіанти відповідей

1 - двумембранні, 2 - синтеза білка

1 - двумембранні, 2 - синтез АТФ

1 - немембранні. 2 - синтез АТФ

1- одномембранні, синтез білка та АТФ

Запитання 8

Основною функцією хлоропластів є:

варіанти відповідей

здійснення фотосинтезу

здійснення дихання

синтез АТФ

синтез білків

Запитання 9

Лейкопласти це:

варіанти відповідей

безбарвні пластиди

зелені пластиди

жовтогарячі пластиди

червоні пластиди

Запитання 10

Основною функцією ядра є:

варіанти відповідей

збереження та передача білків

збереження спадкової інформації

передача спадкової інформації

збереженя та передача спадкової інформації

Запитання 11

Яку функцію виконують лізосоми?

варіанти відповідей

травлення харчових часток, руйнування клітинних структур після закінчення терміну їх функціонування

травлення їжі, накопичення продуктів життєдіяльності

модифікація білків, упакування декретованих продуктів у гранули

метоболізм деяких полісахаридів

Запитання 12

Що є структурно-функціональною одиницею живих організмів?

варіанти відповідей

бактерія

вірус

клітина

тканина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест