18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Структура клітини. Принципи функціонування клітин.

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

За наявністю ядра клітини відносять до:

варіанти відповідей

Еукаріотичних

     


 Гетеротрофних

Автотрофних


Прокаріотичних


Запитання 2


Виберіть ознаки характерні для клітини рослин

варіанти відповідей

 є ядро

  

  


наявні хромопласти

 клітинна оболонка з целюлози

клітинна оболонка з хітину

 

наявні травні вакуолі  

Запитання 3

У клітинах бактерій наявні

варіанти відповідей

 ядро

  

    

  пластиди

нуклеоїд

рибосоми


Запитання 4

До двомембранних органел належать

варіанти відповідей

 мітохондрії

 

   

комплекс Гольджі

 пластиди

  


центріолі


 лізосоми

Запитання 5


Надмембранний комплекс клітини тварин представлений:

варіанти відповідей

клітинною оболонкою

  


  глікокаліксом

цитоскелетом

Запитання 6

До одномембраних органел належать:

варіанти відповідей

 ядро

 

    

 клітинний центр


мітохондрії

 

вакуоля


 лізосоми

Запитання 7

У результаті фотосинтезу рослини:

варіанти відповідей

 Виділяють вуглекислий газ;

  

 

  

Поглинають кисень;

 Розщеплюють ліпіди;

Утворюють глюкозу.


Запитання 8

Місце,де відбувається процес розщеплення глюкози до піровиноградної кислоти?

варіанти відповідей

 цитоплазма

  

 

  

мітохондрій

 пластиди

ядро

Запитання 9

У процесі гліколізу з однієї молекули глюкози утворюється ?

варіанти відповідей

 одна молекула спирту

      

дві молекули спирту


одна молекула пірувату


дві молекули пірувату

Запитання 10

Фотосинтез відбувається в органелі?

варіанти відповідей

лейкопласт

 

  


мітохондрія

 хромопласт

  хлоропласт

Запитання 11

Кількість фаз ,на які поділяють процес фотозинтезу ?

варіанти відповідей

 1

 

 


 2

 3

  4

Запитання 12

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Під час світлової фази фотосинтезу відбувається фотоліз води

Темнова фаза фотосинтезу проходить в стромі хлоропласта

Світлова фаза фотосинтезу проходить в тилакоїдах хлоропласта

Внаслідок темнової фази фотосинтезу утворюються вуглеводи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест