Створення та адміністрування сайту через СКС

Додано: 12 грудня 2022
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 742 рази
11 запитань
Запитання 1

Веб-сторінки створюються за допомогою спеціальної мови, яка є мовою розмітки гіпертексту. Якою абревіатурою вона позначається?

варіанти відповідей

HTMA

PHPL

HTML

PPSX

Запитання 2

Сайти різного типу можуть мати різну структуру. При створенні структури слід дотримуватися певних принципів, зокрема принципу ...

варіанти відповідей

простоти

цільової сегментаці

доміно

розділу

Запитання 3

Веб-інтерфейс — це…

варіанти відповідей

сукупність вебсторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям

сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з вебсайтом або будь-яким іншим додатком через браузер

комфорт під час використання, який полягає у зменшенні фізичної та психологічної втоми

використання протоколу IP і маршрутизації пакетів даних

Запитання 4


Підхід, покликаний зробити сайти простими у використанні для користувача, який не потребує додаткового навчання, тобто має бути орієнтованим на нього інтерфейс називають …

варіанти відповідей

Інфографіка

Мультимедіа

Юзабіліті

Верстка

Запитання 5

Схема розташування на сторінках основних блоків: заголовка, блоків навігації, інформаційних і рекламних блоків, підвалу тощо – це …

варіанти відповідей

Контент

Атрибут

Макет

Стилістика

Запитання 6

Укажіть теги мови HTML (кілька варіантів відповідей):

варіанти відповідей


<ALT>

<BGCOLOR>

<TABLE>

<HTML>

<BODY>

<IMG>

Запитання 7

Атрибути - це ...

варіанти відповідей

додаткові компоненти тега, що містять вказівки про те, як браузер повинен сприйняти і обробити тег

елементи, що позначають фрагмент невиконуваного коду

спеціалізовані редактори HTML

документи, призначені для перегляду на екрані комп'ютера за допомогою браузера

Запитання 8

Укажіть атрибути тегів мови HTML (кілька варіантів відповідей):

варіанти відповідей

<ALT>

<HTML>

<TABLE>

<BGCOLOR>

<BODY>

<IMG>

Запитання 9

Людину, на яку покладається робота з користувацьким вмістом сайта, стеження за дотриманням користувачами культури спілкування, авторських прав тощо називають 

варіанти відповідей

модератором

архіватором

редактором

Запитання 10

Етапі на якому визначається мета створення сайту, його основна тематика, здійснюється аналіз існуючих сайтів такої самої або схожої тематики - це ...

варіанти відповідей

постановка завдання

визначення структури сайту

розробка структури веб-сторінок сайту

Запитання 11

Хостинг – це …

варіанти відповідей

послуга доступу до файлів віддалених комп'ютерів

сеанси зв’язку з іншими комп’ютерами, під’єднаними до Internet

пошук інформації в базі даних в оперативному режимі

послуга, яку надають компанії для розміщення на своїх серверах веб-ресурсів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест