18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

СУБД

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 135 разів
30 запитань
Запитання 1

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 2

Поле у таблиці реляційної бази даних

варіанти відповідей

Визначає, що може бути записано в базу даних і в якому вигляді 

Містить дані одного типу (наприклад, прізвище) 

Містить дані про один елемент (наприклад, учня)

Запитання 3

Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

форма

поле

запис

комірка

Запитання 4

Оберіть об'єкти бази даних

варіанти відповідей

таблиця

форма

звіт

запит

аркуш

комірка

Запитання 5

Що необхідно зробити для зміни структури таблиці?

варіанти відповідей

натиснути кнопку ВІДКРИТИ

натиснути кнопку КОНСТРУКТОР

натиснути кнопку ВІДМІНА

натиснути кнопку СТВОРИТИ

Запитання 6

У чому полягає фільтрування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 7

У чому полягає сортування даних?

варіанти відповідей

Відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певній умові (умовам)

Розташування рядків за даними певного стовпця

Автоматична зміна вигляду комірок залежно від даних у них

Видалення з таблиці тих рядків, дані яких не відповідають певній умові (умовам)

Запитання 8

У якому випадку доцільно застосовувати розширені фільтри? 

варіанти відповідей

Під час застосування складних умов

Якщо в комірках таблиці використовувались формули і функції

Якщо таблиця містить дані різного формату

Під час використання умовного форматування

Запитання 9

Таблиця - це об'єкт БД, який призначений для

варіанти відповідей

зберігання даних

керування даних

пошуку даних

виведення на екран даних у звичайному вигляді

Запитання 10

База даних - це...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

певна сукупність інформації

Запитання 11

Оберіть об'єкти бази даних

варіанти відповідей

таблиця

форма

звіт

запит

аркуш

комірка

Запитання 12

Яке призначення вікна "Схема даних"

варіанти відповідей

універсальний засіб обслуговування зв'язків між таблицями

для перегляду таблиці

система створення зв'язків між формами та запитами

перегляд та редагування зв'язків між таблицями

Запитання 13

Яке призначення звітів?

варіанти відповідей

вони слугують для створення таблиць

призначені для форматування запитів

підтримують зв'язки між таблицями

слугують для створення документів, призначених для друку

Запитання 14

Який режим роботи з таблицею дозволяє вводити до неї данi?

варіанти відповідей

Конструктор

Подання

Зв'язки

Майстер підстановок

Запитання 15

Що необхідно зробити для зміни структури таблиці?

варіанти відповідей

натиснути кнопку ВІДКРИТИ

натиснути кнопку КОНСТРУКТОР

натиснути кнопку ВІДМІНА

натиснути кнопку СТВОРИТИ

Запитання 16

Які типи даних не існують?

варіанти відповідей

текстове

лічильник

майстер підстановки

майстер таблиць

Запитання 17

Які існують види сортування?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

за зростанням

за порядкуванням

за спаданням

за кодуванням

Запитання 18

 В чому полягає основне призначення запиту?

варіанти відповідей

у відбиранні з таблиць потрібних даних, їх опрацюванні та поданні користувачеві в зручній форм

у опрацюванні потрібних даних з таблиць

у редагуванні потрібних даних у таблицях

у форматуванні потрібних даних у таблицях

Запитання 19

На які основні групи поділяють запити?

варіанти відповідей

 на вибірку даних

на змінення даних у таблицях

прості

складні

Запитання 20

Як називається  запит, який забезпечує вибір необхідних даних з однієї або кількох таблиць?


варіанти відповідей

запит на вибірку даних

запит на змінення даних

запит на друк даних

запит на збереження даних

Запитання 21

 Як називається запит, у процесі кожного виконання якого пропонується ввести деякі дані, наприклад, умову?

варіанти відповідей

запит з параметром

запит на вибірку даних

запит з функцією

Запитання 22

База даних «Учні» виглядає так (дивись рисунок).

Кількість полів в цій базі даних дорівнює

варіанти відповідей

10

5

2

3

Запитання 23

Скільки записів має ця таблиця (дивись рисунок)?

варіанти відповідей

8

5

4

29

Запитання 24

БД містить інформацію про учнів школи: прізвище, клас, бал за тест, бал за практичне завдання, загальна кількість балів. Якого типу буде «загальна кількість балів»?

варіанти відповідей

символьний      

число

логічний

будь-якого

Запитання 25

БД містить інформацію про собак із кінологічного клубу:

ім’я, порода, дата народження, стать, кількість медалей. Якого типу мають бути ці поля?

варіанти відповідей

текст, текст, число, текст, число

текст, текст, дата, текст, число

текст, текст, дата, логічний, число

текст, текст, число, логічний, число

Запитання 26

Який тип даних краще використовувати для стовпця таблиці в якому будуть міститися дані які можуть набувати лише значень Так або Ні?

варіанти відповідей

Автонумерація

Логічний

Число

Об’єкт OLE

Запитання 27

За яким з поданих Конструкторів створено цю таблицю (дивись рисунок)?

варіанти відповідей
Запитання 28

Поле, значення в якому не повинні повторюватися, називається ...

варіанти відповідей

ключовим

числовим

текстовим

визначеним

Запитання 29

Які наведені поля можуть бути ключовими?

варіанти відповідей

Прізвище

Ім'я

Номер паспорта

Номер будинку

Реєстраційний номер автомобіля

Пункт проживання

Дата виконаних робіт

Запитання 30

Вкажіть тип зв'язку

варіанти відповідей

1-до-1

багато-до-багатьох

1-до-багатьох

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест