29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

СУБД MS Access

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Копія з тесту: СУБД MS Access
21 запитання
Запитання 1

Яку назву мають стовпці таблиці в базах даних?

варіанти відповідей

кортежі

записи

відношення

поля

Запитання 2

Яке поле називається ключем таблиці?

варіанти відповідей

поле з "ключом" над назвою

значення поля не повторюється

стовпці в таблиці, що містять посилання на базу даних

зовнішній ключ

Запитання 3

База даних - це

варіанти відповідей

Таблиця впорядкованих даних

Упорядкований за певними правилами набір взаємоповязаних даних

Упорядкований за певними законами склад взаємоповязаних даних

Комп'ютерні програми з певним набором даних

Запитання 4

Яке розширення має база даних MS Access?

варіанти відповідей

xlsx

dbf

accdb

doc

Запитання 5

Які моделі баз даних ви знаєте?

варіанти відповідей

Ієрархічна

Мережева

Таблична

Об'єктно- реляційна

Запитання 6

Що є основою структури даних реляційної бази даних?

варіанти відповідей

Таблиця

Список

Стовпці

Рядок

Запитання 7

Системи керування базами даних

варіанти відповідей

прикладні комп'ютерны програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

прикладні програми для збереження і використання баз даних

прикладні програми для створення баз даних

прикладні комп'ютерны програми, призначені для створення та використання даних

Запитання 8

Закінчіть твердження. Для забезпечення цілісності даних при утворенні зв'язків між таблицями поля 

варіанти відповідей

містити одні й ті ж дані

повинні бути ключовим

мати однаковий тип даних

тип даних повинен бути текстовим

тип даних повинен бути лічильником

Запитання 9

В системі управління базами даних Access існує кілька способів створення форм. Вкажіть всі можливі

варіанти відповідей

майстром

конструктором

комбінований

автоматично

файлу

Запитання 10

Поле, дані в якому не можуть повторюватися, називається

варіанти відповідей

основне

активне

головне

ключове

солідне

Запитання 11

Яка властивість поля необхідна для створення ключа ?

варіанти відповідей

унікальна інформація

сталь

складна форма

всі відповіді вірні

Запитання 12

Призначення схеми даних

варіанти відповідей

інформація про структуру бази даних

всі відповіді вірні

інформація про типи даних у базі

інформація про зв'язки між таблицями

Запитання 13

Форма призначена для ...

варіанти відповідей

перегляду і редагування даних, введення нових записів, виведення допоміжної інформації

перегляду і редагування даних, друку даних, введення нових записів, керування ходом роботи (кнопки)

перегляду і редагування даних, введення нових записів, керування ходом роботи (кнопки)

перегляду і редагування даних, керуван-ня ходом роботи (кнопки), друку даних


Запитання 14

Оберіть основні об'єкти з якими працює СУБД Access 2010

варіанти відповідей

відео

таблиці

форми

запити

звіти

колонки

стовпці

Запитання 15

Засіб, для відбору даних, які задовольняють певним умовам, називається – … 

варіанти відповідей

Модель даних

Макрос

Запит

Форма

Запитання 16

Якi об'єкти призначенi безпосередньо для зберiгання iнформацiїi?

варіанти відповідей

таблицi

форми

запити

звіти

зв'язки

Запитання 17

Яким вимогам повиннi вiдповiдати ключовi поля?

варіанти відповідей

не можут повторюватись

не можут бути типу OLE

повинні бути унікальними

мають бути лише типу лiчильник

мають бути лише текстовi

Запитання 18

Звіт

варіанти відповідей

забезпечує пошук необхідних даних, їх сортування та опрацювання;

призначена для збереження даних;

призначені для виведення на екран або папір даних у зручному для користувача вигляді.

основна функція полягає в наданні користувачеві зручних засобів для введення даних у таблицю;

Запитання 19

Графічне відображення логічної структури бази даних в MS Access, що задає її структуру та зв'язку, називається...

варіанти відповідей

схемою

графом

зразком

алгоритмом

Запитання 20

До функцій СУБД відносять:

варіанти відповідей

пошук інформації в БД;

виконання нескладних розрахунків;

вивчення інформації;

редагування БД.

Запитання 21

Властивість поля необхідна для створення ключового поля

варіанти відповідей

Унікальність

Варіативність

Текстове

Усі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест