14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Сучасна демографічна картина картина світу

Додано: 31 січня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Найчисельнішими країнами світу є:

варіанти відповідей

Уругвай та Монголія

Китай та Індія

Парагвай та Оман

Пакистан та США

Запитання 2

 Народжуваність - це кількісний показник, що відображає загальне число новонароджених протягом певного періоду на конкретно визначеній території на кожну

варіанти відповідей

1000 мешканців за один рік

10000 мешканців за один рік

100000 мешканців за 10 років

1000000 мешканців за 100 років

Запитання 3

Галузь знань, що вивчає характеристики народонаселення шляхом аналізу їх кількості та густоти, показників народжуваності і смертності , процесів відтворення населення, міграцій та їх причин, особливостей урбанізації та її ролі у формуванні трудових ресурсів, а також процеси статево-вікового стану, мовні та релегійні особливості називається

варіанти відповідей

Картографія

Гідрографія

Демографія

Стенографія

Запитання 4

Природний рух населення - це сукупність процесів, що характеризуються співвідношенням показників...

варіанти відповідей

Народжуваності та смертності

Густоти населення та смертності

Густоти населення та народжуваності

Кількості населення та густоти населення

Запитання 5

Механічний рух населення це...

варіанти відповідей

Урбанізація

Агломерація

Міграція

Класифікація

Запитання 6

Віково-статеві піраміди характеризують розподіл частки населення між:

варіанти відповідей

емігрантами та імігрантами

безробітними та трудящими

селянами та містянами

чоловіками та жінками певних вікових груп

Запитання 7

Густота населення - це демографічний показник, що характеризує кількість людей, що перебувають на...

варіанти відповідей

1 м2

1 км2

10 км2

100 км2

Запитання 8

Трудова міграція може бути спричинена:

варіанти відповідей

Кліматичними змінами

Економічними умовами

Екологічними змінами

Історичними змінами

Запитання 9

До найбільших за площею та кількістю населення серед перелічених агломерацій світу належать:

варіанти відповідей

Сєул та Маніла

Нью Делі та Джакарта

Одеса та Чорноморськ

Білгород-Дністровський та Затока

Запитання 10

До найбільших мегаполісів світу належать:

варіанти відповідей

Токайдо

Сан-Сан

Чипитс

"Блакитний банан"

Запитання 11

Для демографічної піраміди традиційного (ІІ типу) відтворення населення характерна:

варіанти відповідей

Широка основа демографічної піраміди

Висока частка людей похилого віку

Вузька основа демографічної піраміди

Велика частка людей у віці від 1 до 14 років

Запитання 12

Для демографічної піраміди традиційного ( І типу) відтворення населення характерна:


 

варіанти відповідей

 Широка основа демографічної піраміди

Велика частка людей похилого віку

Вузька основа демографічної піраміди

Велика частка людей у віці від 1 до 14 років

Запитання 13

Релігії світу переважно поширені у таких країнах:

варіанти відповідей

Христіянство - Греція, Болгарія, Росія

Іслам- Данія, Іспанія, Італія

Протестантизм - Літва, Швеція, Данія

Будизм - В`єтнам, Монголія, Бутан

Запитання 14

Трудові ресурси характеризують частку людей, які...

варіанти відповідей

досягли працездатнього віку і здійснюють процеси праці

досягли працездатного віку, але не здійснюють процеси праці

досягли працездатнього віку, шукають або здійснюють процеси праці у віці від 14 до 70 років

не досягли працездатнього віку, але здійснюють процеси праці

Запитання 15

Економічно активне населення - це...

варіанти відповідей

це частина працездатного населення, яке володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями необхідними для здійснення корисної діяльності.

це частина трудових ресурсів, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

це природний, міграційний і економічний рух населення, що впливає на кількісні характеристики ресурсів для праці

це все населення, незалежно від віку.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест