Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів

Додано: 17 січня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Сучасна модель атома
Тест виконано: 1222 рази
12 запитань
Запитання 1

З яких частинок складається ядро атома?

варіанти відповідей

протонів і електронів

протонів, нейтронів і електронів

протонів і нейтронів

електронів і нейтронів

Запитання 2

Позитивний заряд і майже вся маса атома зосереджені в ...

варіанти відповідей

електроні

ядрі

нейтроні

протоні

Запитання 3

Відповідно до сучасних уявлень ядро атома складається з ...

варіанти відповідей

електронів і протонів

нейтронів і позитронів

протонів і нейтронів

електронів і протонів та нейтронів

Запитання 4

Масове число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

сумі числа протонів, нейтронів і електронів

різниці між числом нейтронів і протонів в ядрі

різниці між числом нейтронів і протонів та електронів

Запитання 5

Виберіть правильний склад атомного ядра 26F56

варіанти відповідей

26 протонів, 56 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів

26 протонів, 30 нейтронів, 26 електронів

26 протонів, 56 нейтронів, 26 електронів

Запитання 6

Які частинки використовував у своїх дослідах Е. Резерфорд?

варіанти відповідей

нейтрони

електрони

ядра Гелію

протони

Запитання 7

Протонне число дорівнює ...

варіанти відповідей

сумі протонів і нейтронів в ядрі

кількості протонів в ядрі

кількості нейтронів в ядрі

кількості нейтронів та електронів в атомі

Запитання 8

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд:

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра

пояснив явище радіоактивності

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції

запропонував планетарну модель будови атома

Запитання 9

Нуклони це....

варіанти відповідей

електрони і протони

електрони і нейтрони

електрони, протони і нейтрони

протони і нейтрони

Запитання 10

Який заряд має протон?

варіанти відповідей

позитивний

негативний

нейтральний

Запитання 11

Електрично нейтральна частинка називається

варіанти відповідей

протон

електрон

нейрон

нейтрон

Запитання 12

Кількість протонів у ядрі визначається за...

варіанти відповідей

молярною масою елемента в таблиці Менделєєва

порядковим номером елемента в таблиці Менделєєва

кількістю електронів у ядрі

формулою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест