Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

Додано: 17 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Із яких частинок складається атом?

варіанти відповідей

Протони

Нейтрони

Електрони

Ядро

Запитання 2

Із яких частинок складається атомне ядро?

варіанти відповідей

Протони

Нейтрони

Електрони

Ядро

Запитання 3

Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі

варіанти відповідей

називають нуклонним (масовим) числом

позначають символом А

називають протонним (зарядовим) числом

позначають символом Z

Запитання 4

Кількість протонів у ядрі

варіанти відповідей

називають нуклонним (масовим) числом

позначають символом А

називають протонним (зарядовим) числом

позначають символом Z

Запитання 5

Що таке нуклід?

варіанти відповідей

Вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

Ізотоп

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів

Запитання 6

 Які нукліди називають ізотопами?

варіанти відповідей

Вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

Ізотоп

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів

Запитання 7

Протій, дейтерій, тритій - це

варіанти відповідей

ізотопи водню

ізотопи гелію

ізотопи літію

ізотопи оксигену

Запитання 8

Який тип взаємодії забезпечує утримання нуклонів у ядрі атома?

варіанти відповідей

гравітаційна

електромагнітна

сильна взаємодія

слабка взаємодія

Запитання 9

Ядерні сили -

варіанти відповідей

сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі

сили, забезпечують існування атомних ядер

є тільки силами притягання

є близькодіючими

Запитання 10

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атома даного хімічного елемента?

варіанти відповідей

22 протони, 50 нейтронів

50 протонів, 22 нейтрони

22 протони, 28 нейтронів

22 нейтрони, 28 протонів

Запитання 11

Чим відрізняються за своїм складом ядра атомів нуклідів Літію 6Li та 7Li?

варіанти відповідей

Кількістю електронів

Кількістю протонів

Кількістю нейтронів

Не відрізняються, це один і той же самий хімічний елемент

Запитання 12

Скільки нейтронів в атомі вуглецю 14С?

варіанти відповідей

14

6

8

В даного хімічного елемента через його особливі хімічні властивості нейтрони відсутні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест