Сучасна модель атома. Радіоактивні випромінювання

Додано: 13 грудня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 507 разів
11 запитань
Запитання 1

Який вчений запропонував ядерну модель атома:

варіанти відповідей

Томсон

Резерфорд

Бор

Менделєєв

Ґейґер

Марсден

правильного варіанту немає

Запитання 2

Визначити склад атома літію

варіанти відповідей

3 протона, 3 електрона, 7 нейтронів

7 протонів, 3 електрона, 4 нейтронів

3 протона, 3 електрона, 4 нейтрона

3 протона, 3 електрона, 3 нейтрона

4 протона, 4 електрона, 3 нейтрона

4 протона, 3 електрона, 3 нейтрона

4 протона, 3 електрона, 4 нейтронів

правильного варіанту немає

Запитання 3

Визначити кількість нуклонів елемента

варіанти відповідей

27

26

13

14

0

40

2

правильної відповіді немає

Запитання 4

Нуклонне (масове) число це:

варіанти відповідей

кількість електронів

сумарна кількість протонів і нейтронів

кількість протонів

маса всіх частинок в атомі

маса електронів

сумарна кількість протонів і електронів

сумарна кількість електронів і нейтронів

правильної відповіді немає

Запитання 5

Ізотопи - це:

варіанти відповідей

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять різну кількість протонів, але однакову кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів і нейтронів

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число пелектронів, але різну кількість протонів

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість електронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість електронів і нейтронів

правильної відповіді немавє

Запитання 6

Ядерні сили - це:

варіанти відповідей

сили, які діють між протонами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між всіма частинками в атомі та забезпечують існування атомів

сили, які діють між електронами та ядром та забезпечують існування атомів

сили, які діють між всіма ядрами в речовині та забезпечують існування речовини

правильної відповіді немає

Запитання 7

З якого елементу утворився 21282Pb після α-розпаду? ( відправити на перевірку)

варіанти відповідей

21684Po

21684Pb

20880Hg

20080Hg

20984Po

21084Po

21282Pb

у мене інша відповідь

Запитання 8

На малюнку зображено...

варіанти відповідей

йони оксигену

різновид оксигену

ізотопи оксигену

нукліди оксигену

різні речовини

правильної відповіді немає

Запитання 9

α-випромінювання — це...

варіанти відповідей

потік електронів

потік ядер атомів Гелію

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

потік нейтронів

потік протонів

потік ядер атомів Гідрогену

потік ядер атомів Оксигену

правильної відповіді немає

Запитання 10

Ізотоп якого радіоактивного елемента утвориться з радіоактивного ізотопу Торія 23090Th після його чотирьох α-розпадів і одного β-розпаду:...( відправити на перевірку)

варіанти відповідей

21885At

21483Bi

21886Th

21484Po

21483Th

21885Th

21484Bi

у мене інша відповідь

Запитання 11

Визначити склад ядра атома...

варіанти відповідей

4 електрона, 4 протона, 5 нейтронів

4 електрона, 4 протона, 9 нейтронів

4 електрона, 5 протонів, 9 нейтронів

5 електронів, 4 протона, 9 нейтронів

4 протона, 5 нейтронів

5 протонів, 9 нейтронів

4 протона, 4 електрона

4 протона, 9 нейтронів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест