Сучасна модель атома. Радіоактивність. Радіоактивні перетворення.

Додано: 7 лютого 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 558 разів
21 запитання
Запитання 1

Явище радіоактивності у 1896 відкрив ... 

варіанти відповідей

Беккерель

Резерфорд.

Томсон.

Кюрі.

Запитання 2

β-випромінювання – це ...

варіанти відповідей

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти.

потік ядер Гелію. 

потік швидких електронів.

потік повільних нейтронів.

Запитання 3

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопу цезію 13755Cs після випускання β- частинки?

варіанти відповідей

13757La

13756Ba

13755Cs

Не має правильної відповіді

Запитання 4

Було встановлено, що солі урану створюють деяке випромінювання ...

варіанти відповідей

під дією світла

під дією тепла

без зовнішнього впливу

Під дією магнітного поля

Запитання 5

Які невідомі раніше хімічні елементи відкрили П. Кюрі та М. Складовська-Кюрі?

варіанти відповідей

уран і торій

полоній і радій

полоній і актиній

Запитання 6

Які хімічні елементи періодичної таблиці мають природну радіоактивність?

варіанти відповідей

усі елементи

з порядковим номером більшим за 82.

тільки полоній і радій

Тільки уран

Запитання 7

Для з'ясування природи радіоактивного випромінювання його пропустили крізь...

варіанти відповідей

гравітаційне поле

магнітне поле.

електричне поле.

Не має правильної відповіді

Запитання 8

α- випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік електронів.

потік ядер гелію.

електромагнітні хвилі.

потік нейтронів.

Запитання 9

γ - випромінювання - це ...

варіанти відповідей

потік електронів.

потік ядер гелію.

електромагнітні хвилі.

потік протонів

Запитання 10

У порядку зростання проникної здатності компоненти випромінювання можна розмістити так:

варіанти відповідей

β α γ

α β γ

γ β α

Запитання 11

Як зміниться кількість нуклонів у ядрі в результаті двох послідовних бета-розпадів та одного альфа-розпаду?

варіанти відповідей

не зміниться

зменшиться на 4

збільшиться на 2

зменшиться на 2

Запитання 12

Як зміниться кількість нуклонів у ядрі в результаті двох послідовних альфа-розпадів?

варіанти відповідей

збільшиться на 8

не зміниться

зменшиться на 4

зменшиться на 8

Запитання 13

Ядро Торію випустило α-частинку. В ядро ​​якого елемента перетворилося ядро ​​торію?

варіанти відповідей

22688Ra

22689Ac

23091Pa

Не має правильної відповіді

Запитання 14

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням ...

                

варіанти відповідей

а) N = A + Z   

  б) N = A – Z 

 в) N = Z – A

Запитання 15

Загальна кількість нуклонів у ядрі називається ...

варіанти відповідей

масовим числом, позначається літерою А.

масовим числом, позначається літерою N.

зарядовим числом, позначається літерою Z.

Запитання 16

Чи відхиляється радіоактивне випромінювання у магнітному полі?

варіанти відповідей

Тільки α-промені.

Тільки β-промені.

Тільки γ-промені.

Тільки α-, β-промені.

Запитання 17

Ізотоп Торію 232Th90 перетворився в ізотоп Бісмуту 212Bi83. Скільки α- і β-розпадів відбулося при цьому?

варіанти відповідей

α-розпадів - 6; β-розпадів - 3.

α-розпадів - 5; β-розпадів - 3.

α-розпадів - 5; β-розпадів - 4.

α-розпадів - 4; β-розпадів - 4.

α-розпадів - 3; β-розпадів - 4.

α-розпадів - 3; β-розпадів - 3.

Запитання 18

Вкажіть правильний запис реакції альфа-розпаду Урана-233


варіанти відповідей
Запитання 19

Вкажіть правильний запис реакції бета-розпаду Нептунія-237варіанти відповідей
Запитання 20

Скільки протонів та нейтронів у ядрі Брому


варіанти відповідей

35; 45


35, 80

80, 35

45, 35

Запитання 21

Виберіть правильні твердження


варіанти відповідей

Ядерні сили діють між усіма частинками атома


Короткодія ядерних сил означає, що їхня дія триває дуже маленький проміжок часу


Тільки нуклони взаємодіють ядерними силами

Ізотопи відрізняються кількістю нейтронів у ядрі.

Протони утримуються в ядрі електричною взаємодією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест