­СУЧАСНЕ­ УЯВЛЕННЯ­ ПРО ­ЗДОРОВ’Я­­ ­ЧИННИКИ ­ВПЛИВУ­ НА­ ЗДОРОВ’Я­

Додано: 16 січня
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 160 разів
16 запитань
Запитання 1

За холістичного підходу здоров’я розглядається  як стан

варіанти відповідей

фізичного здоров"я

соціального благополуччя

 психологічного благополуччя

повного фізичного, 

психологіч но го і соціального благополуччя.

Запитання 2

Фізичне благополуччя


варіанти відповідей

 Добре фізичне самопочуття, 

енергія,

бадьорість,

здатність витримувати фізичні навантаження

велика мускулатура

Запитання 3

Психологічне благополуччя

варіанти відповідей

Уміння вчитися й отримувати 

задоволення від навчання, здатність 

аналізувати проблеми та приймати 

зважені рішення


Здатність розуміти почуття — свої та 

інших людей, уміння долати не вда чі, 

керувати стре сами


Усвідомлення свого призначення 

і сенсу життя, сприйняття 

загальнолюдських цінностей, 

залученість до культурної спадщини 

людства

Задоволення соціальним статусом 

і якістю стосунків з оточенням, 

здатність ефективно спілкуватися та 

взаємодіяти з людьми


Запитання 4

показниками фізичного нездоров’я можуть бути:

варіанти відповідей

• порушення сну;

• відсутність апетиту;

• нездатність витримувати фізичні навантаження;

• підвищена втомлюваність;

• загальна слабкість.

Запитання 5

Для підтримання фізичного здоров’я важливо

варіанти відповідей

повноцінно відпочивати,

мати нормальну масу тіла,

дбати про свою фізичну форму, особисту гігієну,

уникати шкідливої дії на організм тютюну, алкоголю, інших психоактивних і токсичних речовин.

відвідувати спортзал

Запитання 6

Люди з високим рівнем психологічної рівноваги демонструють:


варіанти відповідей

 позитивну самооцінку,

послідовність ­і­ передбачуваність

цілеспрямованість,

незалежність

проблеми

Запитання 7

Ознаки психологічного благополуччя


варіанти відповідей

адекватне сприйняття дійсності

погіршення пам’яті, уваги, інших 

інтелектуальних здібностей


здатність засвоювати знання, 

логічно мислити

хаотичність, категоричність мислення


вміння пробачати і забувати образи

тривожність, зневіра


Запитання 8

Люди з високим рівнем соціального благополуччя:


варіанти відповідей

• мають розвинені комунікативні навички, уміють слухати і говорити, уникають непорозумінь

• у разі конфлікту дбають про інтереси всіх сторін, здатні запропонувати взаємовигідне рішення або піти на компроміс;

• здатні мотивувати і переконувати, бути лідером і вести за собою

 надмірно сором’язливі, нездатні звернутися по допомогу;


 часто конфліктують

Запитання 9

­­на­ ­здоров’я населення впливає­

варіанти відповідей

Спадковість


Медицина


Середовище

Спосіб ­життя

Запитання 10

Яка наука дає таке визначення поняттю «життя»: «Життя — це активна форма існування матерії, характерною рисою якої є обмін речовин, самооновлення та самовідтворення»:


варіанти відповідей

 біологія;

фізика;

хімія


Запитання 11

Які ознаки свідчать про рівень здоров’я, що має назву «порушення адаптації»:

варіанти відповідей

 зниження тонусу;


 хронічна втома;


наявність хронічних захворювань;


метеочутливість;


часті зміни настрою

Запитання 12

До потреб дефіциту (за пірамідою потреб А. Маслоу) належать:

варіанти відповідей

естетичні потреби;

потреба в безпеці;

фізіологічні потреби;

потреба у самореалізації.

Запитання 13

Який чинник має найбільший вплив на здоров’я:

варіанти відповідей

доступність і якість медичних послуг;

спосіб життя людей;

стан довкілля;

гспадковість

Запитання 14

Соціальні навички

варіанти відповідей

• володіння «мовою жестів»;

• адекватна реакція на критику

• позитивне ставлення 

до себе, інших людей    

і життєвих перспектив;


• планування часу;


• уміння надати підтримку   

і допомогу.


• лідерські навички;


Запитання 15

Інтелектуальні навички


варіанти відповідей

• постановка життєвої 

мети.


• уміння визначити суть 

проблеми і причини її 

виник нення;


• аналіз ставлень, 

цінностей, соціальних 

норм і стереотипів;


• уміння бути членом команди, 

висловлювати повагу  

до внеску інших людей;

• розвиток наполег-

ливості та працьовитості.


Запитання 16

Емоційно-вольові навички

варіанти відповідей

• володіння «мовою жестів»;

• аналіз впливу 

однолітків і ЗМІ.


• уміння долати  тривогу;

• позитивне мислення;

• налаштованість    

на успіх;


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест