Сучасні біотехнології

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 101 раз
12 запитань
Запитання 1

Біотехнологія - це

варіанти відповідей

наука про чистоту довкілля

наука про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 2

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 3

Основними методами молекулярної біології, що їх застосовують у біотехнології, є:

варіанти відповідей

метод соматичної гібридизації 

метод гібридизації ДНК з використанням ДНК-зондів

метод культури клітин

метод клонування організмів

методи секвенування генів

метод полімеразної ланцюгової реакції

Запитання 4

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

біохімія

селекція

генна інженерія

Запитання 5

Клітинна інженерія:

варіанти відповідей

це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ

це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування і тканин поза організмом у штучних умовах

галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин

Запитання 6

Біотехнологічним процесом не є:

варіанти відповідей

виробництво сирів під дією сичужного ферменту хімозину

виробництво свинини з використанням цукрових буряків як корму

виробництво людського інсуліну з використанням кишкової палички

виробництво квасу з використанням дріжджів

Запитання 7

Які організми використовують в біотехнології:

варіанти відповідей

паразитичні гриби

пекарські дріжджі

 хижі комахи

термофільні стрептококи

Запитання 8

Методи генної інженерії:

варіанти відповідей

перенесення генів у рослинні і тваринні організми (ГМО)

клонування організмів

перебудова геномів

використання стовбурових клітин

Запитання 9

В медичній практиці широко застосовуються вітаміни при багатьох захворюваннях. Чи можемо ми вважати їх продуктом біотехнології:

варіанти відповідей

так, бо вітаміни можна отримати тільки із живих організмів і синтезувати їх штучним шляхом не вдається

так, бо більшість вітамінів отримують із використанням живих організмів

ні, бо це вже ті речовини, які при застосуванні не входять до складу живих організмів.

ні, бо вітаміни можна отримати не із живих організмів, а синтезувати хімічним шляхом

Запитання 10

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін":

варіанти відповідей

віруси

 гриби

бактерії

ензими

Запитання 11

Як переносники рекомбінантних молекул ДНК використовують:

варіанти відповідей

плазміди

гриби

бактерії

ціанобактерії

Запитання 12

Яким методом отримали інтерферони:

варіанти відповідей

методом клітинної інженерії

методом генної інженерії

методом селекції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест