Тест: Сучасні уявлення про біосферу

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 125 разів
11 запитань
Запитання 1

Біосфера - це:

варіанти відповідей

маса живих організмів на одиницю площі

частина оболонок Землі, населена живими організмами

сукупність рослинних і тваринних організмів

видова різноманітність

Запитання 2

Ноосфера - це:

варіанти відповідей

частина літосфери

частина стратосфери

частина гідросфери

стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини

Запитання 3

Людина своєю діяльністю створює стан біосфери:

варіанти відповідей

атмосферу

іоносферу

ноосферу

гідросферу

Запитання 4

Зелені рослини вважаютьголовною ланкою в колообігу речовин на Землі тому, що:

варіанти відповідей

поширені в усіх середовищах існування

кількісно переважають над іншими організмами

інтенсивно розмножуються

засвоюють енергію Сонця і включають її в колообіг речовин

Запитання 5

Більшу частину фотосинтетичного процесу на Землі здійснюють:

варіанти відповідей

фотосинтезуючі бактерії

лишайники

водорості

голонасінні рослини

Запитання 6

Зелені рослини виконують на Землі "космічну роль" тому, що:

варіанти відповідей

вивільняють енергію, яка міститься в органічних сполуках

забезпечують процеси мінералізації

поглинають кисень і вивільняють вуглекислий газв процесі дихання

поглинають вуглекислий газ і вивільняють кисень в процесі фотосинтезу

Запитання 7

Систему тривалих спостережень за станом біосфери називають

варіанти відповідей

моделюванням

модифікацією

моніторингом

меліорацією

Запитання 8

Сукупність організмів, які мешкають біля дна, називають

варіанти відповідей

нектоном

перифітоном

бентосом

планктоном

Запитання 9

Геологічне середовище включає в себе

варіанти відповідей
Запитання 10

Родючість грунтів визначає такий фактор, як:

варіанти відповідей

мінеральні речовини

живі організми

гумус

смог

Запитання 11

Використання фреонів та аерозолів призводить до:

варіанти відповідей

зменшення кисню в атмосфері

зменшення озонового шару атмосфери

охолодження клімату

утворення кислотних дощів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест