Сучасний комплекс проблем безпеки

Додано: 17 травня 2023
Предмет: Основи здоров’я, 9 клас
Тест виконано: 605 разів
15 запитань
Запитання 1

Що таке безпека?

варіанти відповідей

Будь-яке важливе для людини явище

Потреба в матеріальному забезпеченні

Відсутність загроз життєво важливим інтересам людини

Запитання 2

Стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави - це

варіанти відповідей

Колективна безпека

Державна безпека

Національна безпека

Усі відповіді правильні

Запитання 3

Позначте чинники, що позитивно впливають на рівень особистої безпеки

варіанти відповідей

Психологічна врівноваженість

Низька рухова активність

Успішне навчання

Здоровий спосіб життя

Високий рівень безробіття

Байдужість до громадського життя

Знання психологічних закономірностей

Запитання 4

Основні принципи національної безпеки України визначені


варіанти відповідей

Законом "Про основи національної безпеки України"

Конвенцією ООН

Конституцією України

Кримінальним кодексом України

Запитання 5

Позначте основні принципи національної безпеки України

варіанти відповідей

Посилення національної безпеки за рахунок послаблення особистої безпеки

Верховенство права

Пріоритет договірних (мирних) засобів розв'язання конфліктів

Своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів

Запитання 6

Мета національної безпеки України

варіанти відповідей

Забезпечення мирного майбутнього України як суверенної та незалежної держави

Забезпечення матеріального добробуту населення України

Забезпечення вступу України в НАТО

Усі відповіді вірні

Запитання 7

Забезпечення територіальної цілісності України це .... сфера національної безпеки

варіанти відповідей

Соціальна

Воєнна

Екологічна

Науково-технологічна

Запитання 8

До якого рівня загрози належить: нестача чистої питної води, зміна клімату, порушення озонового шару Землі, забруднення навколишнього середовища, нераціональне використання природніх ресурсів, зростання кількості населення?

варіанти відповідей

Особистий

Державний

Глобальний

Запитання 9

До особистого рівня загроз належить

варіанти відповідей

Порушення правил поведінки на воді

Травмування

Дорожньо-транспортна пригода

Порушення правил користування інтернетом

Незаконне використання бюджетних коштів

Запитання 10

На рівень суспільної безпеки впливає багато чинників, як позитивних так і негативних. Позначте, що позитивно впливає на рівень суспільної безпеки

варіанти відповідей

Задовільні побутові умови

Збалансоване харчування

Економічна нестабільність

Низький рівень життя населення

Високий рівень безробіття

Успішне навчання, ефективна праця, активний відпочинок

Байдужість до громадського життя

Запитання 11

Об'єктами національної безпеки є...

варіанти відповідей

Громадяни

Місце знаходження

Світова спільнота

Суспільство

Держава

Запитання 12

За сферами життєдіяльності розрізняють загрози

варіанти відповідей

Екологічні

Воєнні

Інформаційні

Політичні

Економічні

Продовольчі

Природні

Запитання 13

Заходи якої безпеки мають на меті зробити медичне обслуговування максимально доступним і ефективним?

варіанти відповідей

Економічної безпеки

Суспільної безпеки

Безпеки здоров'я

Особистої безпеки

Запитання 14

До заходів екологічної безпеки належать

варіанти відповідей

Захист населення від екологічних катастроф

Створення саркофагу на ЧАЕС

Заходи для збереження чистого повітря й води

Заходи від екологічних забруднень

Запитання 15

Екологічне мислення й екологічна поведінка передбачають

варіанти відповідей

Розуміння свого місця в природному середовищі

Дотримання екологічної стратегії діяльності, принцип "Мислити глобально, діяти локально"

Вибір екологічних цінностей

Усвідомлення проблем взаємодії людства і біосфери

Наявність цілісної природничо-наукової картини світу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест