Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за темами "Українська Держава. Населення України"

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 74 рази
5 запитань
Запитання 1

Виберіть події, які призвели до розпаду СРСР і проголошення незалежності України:

варіанти відповідей

Процес руйнування тоталітарної комуністичної системи

Поділення території України по Дніпру між Росією і Польщею

Незалежність окремих регіонів від сусідніх держав в різні часи

Розвиток демократизації суспільства

Запитання 2

Який природний приріст простежується в Україні протягом останніх 20-и років?

варіанти відповідей

Додатній

Від'ємний

Нульовий

Запитання 3

Аналіз регіональних особливостей статево-вікової структури населення

України показує, що найбільша диспропорція в бік кількісної переваги

жінок і загального старіння населення характерна для:

варіанти відповідей

Волині

Поділля

Центральних областей України.

Львівській і Рівненській областях

Запитання 4

Скільки в Україні виділяють регіональних систем?

варіанти відповідей

6

24

7

11

Запитання 5

Джентрифікація – це

варіанти відповідей

Процес зростання чисельності міст, збільшення частки міського населення та ролі міст у житті суспільства

Відтік населення з міст у приміські населені пункти – менші за розмірами міста або села

Купівля та ремонт будинків і магазинів у несприятливих міських кварталах.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест