30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Соціальна відповідальність підприємця, лобіювання інтересів та корупція

Додано: 29 квітня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 321 раз
33 запитання
Запитання 1

Підприємництво це господарська діяльність із метою одержання прибутку,для якої характерно (4 відповіді)

варіанти відповідей

самостійність

примусовість

ініціативність

несистематичність

ризикованість

гарантованість прибутків

систематичність

Запитання 2

Певний вид трудової діяльності, який потребує спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі спеціальної підготовки

варіанти відповідей

Професія

Спеціальність

Кваліфікація

Підприємництво

Запитання 3

Що продаєтся на ринку праці

варіанти відповідей

Працездатні особи

Індивідуальна робоча сила

Вакансіі робочих місць

Інформація про зайнятость

Запитання 4

Корупція - це


варіанти відповідей


  Зловживання наданими повноваженнями заради наживи (грошей, пільг, переваг)

Офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ;

Самостійна,ініціативна , систематична, здійснювана на власний ризик господарська діяльність із метою одержання прибутку

Розкрадання державного майна та коштів

Запитання 5

Визначення поняття "заробітна плата" надано в рядку


варіанти відповідей

одна з форм заохочення успіхів у праці

частина доходу, що залишається після відшкодування усіх витрат

винагорода, обчислена переважно в грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу

гроші або матеріальні цінності, одержувані фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності за певний період часу

Запитання 6

Вкажіть, який вид доходу є підприємницьким прибутком


варіанти відповідей

дохід власника банківського депозиту

дохід , який отримав пенсіонер у вигляді допомоги від уряду

дохід, який отримав лікар від пацієнта на знак подяки за операцію

різниця між доходом і витратами власника майстерні з ремонту одягу

Запитання 7

Соціальні послуги, що надає роботодавець найманому працівнику понад оплату праці


варіанти відповідей

премія

тринадцята зарплата

соціальний пакет


контракт

Запитання 8

Які основні форми оплати праці найманих працівників (3 відповіді)?

варіанти відповідей

Відрядна

 Тарифна

 Тижнева

Денна

Погодинна

Подарункова

Запитання 9

Політичний тиск у формі від переконання до підкупу на представників законодавчої або виконавчої влади на різних рівнях державного управління для ухвалення рішення (розгляду певних законів, отримання урядових замовлень, субсидій тощо) в інтересах організацій, які вони представляють

варіанти відповідей

Корупція

Лобізм

Маніпулювання

Компроміс

Запитання 10

Оберіть форми корупції (3 відповіді)

варіанти відповідей

Кумівство

Шахрайство

Маніпулювання

Розтрата

Хабарництво

Зловживання владою або посадовим становищем

Компроміс

Запитання 11

Шляхи подолання корупції (3 відповіді)

варіанти відповідей

Прозорість

Маніпулювання

Підзвітність

Компроміс

Доброчесність

Замовчування результатів перевірок

Запитання 12

Оберіть причини корупції

варіанти відповідей

Двозначні закони

Створення спеціальних антикорупційних державних органів

Незнання або нерозуміння населенням законів

Професійна некомпетентність бюрократії

Виховання в суспільстві нетерпимості до корупції

Можливість громадського контролю за діями влади

Запитання 13

Оберіть способи, які дозволяють максимально зменшити рівень корупції (3 відповіді)

варіанти відповідей

 Двозначні закони

 

Створення спеціальних антикорупційних державних органів

 

Незнання або нерозуміння населенням законів

 

Професійна некомпетентність бюрократії

 

Виховання в суспільстві нетерпимості до корупції

 

Можливість громадського контролю за діями влади

Запитання 14

Державний правоохоронний орган,який розкриває корупційні правопорушення і запобігає вчиненню новихваріанти відповідей

Національне антикорупційне бюро України

Конституційниц суд України

Верховний суд України

Національна рада з питань антикорупційної політики

Запитання 15

Латинське слово «profesio» означаєваріанти відповідей

«працювати руками»

«тяжка праця»

«визнати свою справу»

«робота»

Запитання 16

Посада-це


варіанти відповідей

місце працівника, яке закріплене в трудовому колективі, що передбачає закріплення посадових обов’язків

виконання обов‘язків

підписання договорів

відповідна підготовка, що приносить власникові доходи

Запитання 17

Мінамальна заробітня плата-це:


варіанти відповідей

наймана праця за одну годинну

сума грошей, яку одержує працівник за годину, день, місяць 

винагорода понад установлені норми за трудові успіхи, особливості умови праці і винахідництво

законодавчо встановлений розмір оплати праці за виконану працівником місячну норма праці

Запитання 18

Для яких соціальних та демографічних груп населення  виділені окремі суми  прожиткового мінімуму?варіанти відповідей

діти до 6 років та особи з 6 до 18 років;

люди похилого віку, діти до 6 років, непрацездатні особи

діти до 6 років, діти віком від 6 до 18 років, особи, що втратили працездатність, працездатні особи

працездатні особи та діти до 6 років;

Запитання 19

Мінімальна заробітна плата в Україні, з 1 січня 2020р. встановлена у розмірі

варіанти відповідей

4.173 грн

4.723 грн.

5.100 грн.

9000 грн.

Запитання 20

На які 3 групи відповідно до класифікації Міжнародної організації праці поділяється все населення?

варіанти відповідей

Зайняті, безробітні, незайняті

Підприємці, наймані робітники, споживачі.

Тимчасово безробітні, що працюють на дому.

Наймані робітники, безробітні.

Запитання 21

На яких концепціях базується "Міжнародна стандартна класифікація професій ISCO-08"?


варіанти відповідей

Концепції роботи і концепції кваліфікації

Концепція роботи і концепція завдань

Концепція кваліфікації та концепція досвіду.

Головна концепція - концепція досвіду.

Запитання 22

Що таке кваліфікація?


варіанти відповідей

Сукупність вимог до того, хто повинен виконувати роботу

Рівень професійної придатності працівника виконувати доручені йому професійні функції і завдання

Формально закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання певних посадових обов'язків.

Відсутність належних знань, умінь, навичок

Запитання 23

Визначте поняття: «Добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства у соціальній, економічній та екологічній сферах, пов'язаних з основною діяльністю компанії» це

варіанти відповідей

етична відповідальність,

юридична відповідальність,

соціальна відповідальність бізнесу,

добровільна відповідальність.

Запитання 24

Оберіть з перерахованих права підприємця (3 відповіді).

варіанти відповідей

забезпечити оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками;

не завдавати шкоди довкіллю;

вільний вибір видів діяльності;

залучення ресурсів;

забезпечити належні й безпечні умови праці працівникам;

вільне наймання працівників;

вести фінансовий облік та сплачувати податки;

Запитання 25

Оберіть з перерахованих обов'язки підприємця (4 відповіді)

варіанти відповідей

забезпечити оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками;

не завдавати шкоди довкіллю;

вільний вибір видів діяльності;

залучення ресурсів;

забезпечити належні й безпечні умови праці працівникам;

е) вільне наймання працівників;

вести фінансовий облік та сплачувати податки;

Запитання 26

Вкажіть способи, які дозволяють зменшити рівень корупції  (4 відповіді)

варіанти відповідей

можливість громадського контролю за діями влади

виховання у суспільстві нетерпимості до корупції

створення можливості для легалізації незаконно здобутих благ

створення економічних механізмів, що дозволяють посадовим особам збільшувати свої доходи, не поршуючи закони

більш жорстке законодавство

удосконалення законодавства, подолання двозначності в тлумаченні законів

залежність стандартів і моральних принципів від політики правлячої еліти

Запитання 27

Вкажіть, що таке непотизм

варіанти відповідей

хабарництво

зловживання владою

кумівство

розтрата

Запитання 28

Слово " корупція "походить з латинського і означає

варіанти відповідей

псувати

творити

будувати

позичати

Запитання 29

Вкажіть, які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України "Про запобігання корупції"?

варіанти відповідей

 Народні депутати України

Члени Кабінету Міністрів України

Президент України

Сільські, селищні, міські голови

Запитання 30

Вкажіть наслідки впливу корупції в політичній сфері (2 відповіді)

варіанти відповідей

дискредитація права в суспільстві

відсутність демократичних принципів

зниження ефективності економіки

зниження престижу країни

неефективний розподіл і витрати державних ресурсів

Запитання 31

Слово «лобі» походить від англійського lobby і означає

варіанти відповідей

вимагати

купувати

кулуари (коридори)

таємниця

Запитання 32

Де і коли лобізм набув політичного підтексту?

варіанти відповідей

у ХІХ столітті в США. 

у ХХ столітті в Німеччині

у ІІ ст.до н.е. у Давньому Римі

у ХХ ст. в Сингапурі

Запитання 33

Вкажіть, які державні органи України покликані боротися з проявами корупції (3 відповіді)

варіанти відповідей

Національне агенство з питань запобігання корупції

Державне бюро розслідувань та Національна поліція

Державна служба зайнятості

Кабінет Міністрів України

Національне антикорупційне бюро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест