19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Світ інформації та мас - медіа

Додано: 13 січня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 44 рази
12 запитань
Запитання 1

Право вільно висловлювати свої думки як усно, так і письмово - це

варіанти відповідей

демократія

свобода слова

реклама

мас- медіа

Запитання 2

У чому полягає відмінність соціальної реклами від звичайної?

варіанти відповідей

соціальна реклама використвує інші медіа ніж звичайна

у соціальну рекламу вкладаються порівняно невеликі кошти

соціальна реклама не розрахована на отримання прибутку

звичайна та соціальна реклама мають різні аудиторії

Запитання 3

Кібер - це префікс, що утворює слова зі значенням повязаний із

варіанти відповідей

цифровим світом, комп'ютерами, інтернетом

банківською справою, фінансами

комунікацією, вербальним та невербальним спілкуванням

маніпулюванням інформацією, "джинсою"

Запитання 4

Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу

варіанти відповідей

фейк

реклама

медіа

джинса

Запитання 5

Як називається контроль офіційної влади за вмістом та поширенням медіапродукції?

варіанти відповідей

реклама

цензура

джинса

судження

Запитання 6

Що вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

виховування патріотичних громадян своєї країни

формування сусспільної думки, корисної для загального блага

забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам

надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 7

Твердження, яке можна довести, - це

варіанти відповідей

факт

судження

новина

думка

Запитання 8

У мас - медіа фейк - це

варіанти відповідей

неправильно подана інформація

неправдива інформація

інформація, що містить лише судження

повідомлення, що ображає почуття певної групи осіб

Запитання 9

Що з переліченого найбільше відповідає меті існування типової політичної партії?

варіанти відповідей

перемога на найближчих виборах

участь у здійсненні політичної влади

проведення референдумів

внесення змін до Конституції

Запитання 10

В Україні основним елементом місцевого самоврядування є

варіанти відповідей

громада

місцева громада

територіальна громада

громадські слухання

Запитання 11

Добровільна безкорислива діяльність окремих людей або організацій називається

варіанти відповідей

волонтерство

соціальна активність

самоврядування

згуртованість

Запитання 12

Згода, якої досягають шляхом взаємних поступок, - це

варіанти відповідей

консенсус

компроміс

компромат

конструктив

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест