22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Світ інформації та мас-медіа. Тематичне оцінювання

Додано: 13 березня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 109 разів
35 запитань
Запитання 1

Медіа - це ...

варіанти відповідей

Відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним як важливі

Вид інформації, розрахований на масового споживача

Способи і засоби передачі інформації та середовище, яке вони утворюють

Інструменти передачі інформації

Запитання 2

Право вільно висловлювати свої думки як усно, так і письмово - це

варіанти відповідей

мас-медіа

реклама

демократія

свобода слова

Запитання 3

Громадською думкою називають

варіанти відповідей

ствердні висловлювання, які подають інформацію як факт, що не потребує доказів.

колективне ставлення певної спільноти або нації в цілому до певної суспільної проблеми та шляхів її розв’язання.

спеціальну інформацю про осіб чи продукцію, що розповсюджується у будь-якій формі

найважливіша ідея, яку має винести з публікації, блогу, інтерв’ю, та ін. цільова аудиторія

Запитання 4

Що називають "четвертою гілкою влади"?

варіанти відповідей

Парламент

Конституцію

Політичні партії

Мас-медіа

Запитання 5

Як називається контроль офіційної влади за вмістом та поширенням медіапродукції?

варіанти відповідей

реклама

джинса

цензура

судження

Запитання 6

Кібер - це префікс, що утворює слова зі значенням повязаний із

варіанти відповідей

банківською справою, фінансами

комунікацією, вербальним та невербальним спілкуванням

цифровим світом, комп'ютерами, інтернетом

маніпулюванням інформацією, "джинсою"

Запитання 7

Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу

варіанти відповідей

джинса

месседж

фейк

медіа

Запитання 8

Що перед вами: “джинса” чи журналістський матеріал, новина?

варіанти відповідей

Це "джинса", матеріал з ознаками замовності


це новина, журналістський матеріал

Запитання 9

Що з перерахованого не є медіатекстом?

варіанти відповідей

Фото в Інстаграмі

Комедія на телеканалі

Конспект уроку в учнівському зошиті

Етикетка на пляшці в магазині

Запитання 10

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи професійного журналіста?

варіанти відповідей

забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам та очікуванням


формування суспільної думки, корисної для загального блага

виховування патріотичних громадян своєї країни


надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

Запитання 11

Інформаційні війни - це

варіанти відповідей

складне суспільно-політичне явище між державами

управління інформацією з метою набуття конкурентноздатної переваги над супротивником

надлишковість інформації

захист інтересів держави

Запитання 12

Виберіть із переліку три пункти, що позначають кіберзлочини:

варіанти відповідей

виробництво та використання крипто валюти;

використання комп’ютерних мереж для організації терористичних актів;

надання лікарських консультаційних послуг через Інтернет;

незаконне поширення інтелектуальної власності;


поширення в Інтернеті протиправної інформації;

незаконне заволодіння комп’ютерною технікою;

поширення суперечливої з точки зору моралі інформації.

Запитання 13

Виберіть зображення, яке ілюструє приклад інформаційної війни.

варіанти відповідей
Запитання 14

Що не відноситься до ознак медіакомпетентності?

варіанти відповідей

можливість самому створювати медіапродукти

вміння уникати маніпуляцій

розуміння видів впливу медіа на людину і суспільство


знати як включити і виключити комп'ютер

Запитання 15

Позначте правила безпечного користування Інтернетом: (три відповіді)

варіанти відповідей

не заважайте іншим користувачам, не робіть протизаконних вчинків в Інтернеті.

не змінюйте налаштування Інтернетом самостійно;

не заходьте на підозрілі сайти, якщо про це попереджує захист комп'ютера;

відповідайте на будь які інформаційні повідомлення;

повідомляйте та оприлюднюйте без дозволу близьких особисту інформацію;

Запитання 16

Чи можете Ви сказати правдива чи фейкова інформація поширена у тексті: "Вченим і журналістам вдалося зафіксувати на плівці невідомий раніше різновид королівських пінгвінів, здатних літати" - розказали у матеріалі BBC


варіанти відповідей

якщо ця інформація з'явилася в моїй стрічці новин, вона правдива, оскільки я ретельно перевіряю власні соцмережі

ні, інформація подана у тексті є неправдивою

так, це правдивий текст, оскільки джерело заслуговує уваги


для того, щоб пересвідчитися у правдивості/фейковості тексту недостатньо даних

Запитання 17

Бути медіаграмотним означає

варіанти відповідей

Вміти критично мислити та розділяти інформацію на основну і додаткову

Запам'ятовувати факти про медіа

Мати доступ до інтернет-ресурсів

Маніпулювати людьми

Запитання 18

У чому полягає відмінність соціальної реклами від звичайної?

варіанти відповідей

звичайна та соціальна реклама мають різні аудиторії

соціальна реклама використвує інші медіа ніж звичайна

соціальна реклама не розрахована на отримання прибутку

у соціальну рекламу вкладаються порівняно невеликі кошти

Запитання 19

Джерела надання інформації можуть бути: (дві відповіді)

варіанти відповідей

первинні

інтерпретовані

вторинні

допустимі

реальні

Запитання 20

Як називається щорічне дослідження незалежності мас-медіа, що оцінює ступінь свободи друку, радіо та Інтернету в усьому світі?

варіанти відповідей

Індекс свободи преси

Індекс незалежності преси

Індекс популярності преси

Індекс якості преси

Запитання 21

  Цензура в демократичних суспільствах характеризується:

варіанти відповідей

А) втручанням держави у творчу діяльність митців задля недопущення поширення небажаних для влади ідей

Б) обмеженням поширення відомостей, що зображують владу в негативному світлі

В) забезпеченням стабільності державного ладу поряд із дотриманням прав і свобод людини

Г) існуванням системи обов’язкових дозволів, сертифікацій, реєстрацій, ліцензій, які мають отримати мас­медіа для роботи

Запитання 22

за якими ознаками можна розпізнати мову ворожнечі?

варіанти відповідей

Підбурювання до ворожнечі або насильства;

Використання агресивної лексики;

Створення негативних стереотипів;

Усі твердження вірні

Запитання 23

Прийомами маніпуляцій є....

варіанти відповідей

Фабрикування фактів;

Посиланняна авторитетів;

Відволікання уваги від головного на другорядне;

Усі відповіді правильні.

Запитання 24

У сфері мас-медіа маніпулювання – це

варіанти відповідей

Здійснення непомітного впливу на думки та поведінку людей з певною метою;

поширення неправдивої інформації через мас-медіа; 

поширення інформації, що розпалює ненависть до певної категорії населення; 

розміщення прихованої реклами серед аналітичних матеріалів.

Запитання 25

Повідомлення, які мас-медіа доносять до споживачів, називають

варіанти відповідей

рекламою

медіатекстом

новинами

інформацією

Запитання 26

Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?


варіанти відповідей

ліберального

утилітарного

позитивістського

демократичного

Запитання 27

Подія, що реально сталася, - це … 

варіанти відповідей

Стереотип;

упередження;

факт;

фейк.

Запитання 28

Із перерахованих оберіть твердження, що стосуються свободи слова (три відповіді)

варіанти відповідей

Свобода вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі

Контроль офіційної влади за змістом, випуском та поширенням друкованої продукції, кіно і фото матеріалів, радіо і телепередач

Обов'язок мас-медіа погоджувати інформаційні матеріали або забороняти їх органами державної влади

Дотримання журналістами медіастандартів

Мас-медіа виконують функцію інформаційно-пропагандистського обслуговування влади

Вільне використання та поширення інформації

Запитання 29

Наявність чого з переліченого в медіатексті рекомендують вважати ознакою його достовірності?

варіанти відповідей

даних соціологічних досліджень

двох або більше джерел інформації

коментарів експертів

цитат з офіційних документів

Запитання 30

Як називаються проплачені матеріали або навмисне прихована реклама?

варіанти відповідей

Фейк

Брехня

Джинса

Заказник

Запитання 31

Яка задача пропаганди?

варіанти відповідей

 Сфальсифікувати

 Навязувати

Передавати

Інформувати

Запитання 32

Що сприяє формуванню стереотипів, розпаленню конфліктів, здійсненню маніпуляцій?

варіанти відповідей

 Мова ворожнечі

План маніпуляцій

Мова пропаганди

План фальсифікацій

Запитання 33

В яких аспектах демократія опирається на медіа ?

варіанти відповідей

Викритті неправомірних дій та несправедливості;

створенні можливості для обміну думками та ідеями.;

захисті громадськості від небезпеки;

Контролі влади;

просуванні реклами;

прикритті корупції.


Приховуванні неправомірних дій;

приховуванні несправедливості;

підтримці реформ уряду;

Запитання 34

Як називається контроль влади за змістом і поширенням інформації, з метою обмеження поширення відомостей, визнаних владою небажаними для неї ?

варіанти відповідей

Вето

Пропаганда

Цензура

Репресії

Запитання 35

Виберіть з переліку ознаки пропаганди у різних медіа :

варіанти відповідей

відсутність упереджених суджень;

відсутність реклами;

відсутність маніпуляцій.

наявність реклами;

наявність власних роздумів;

наявність різнобічного представлення фактів.


відсутність власних роздумів;

відсутність представлення різних поглядів;

відсутність незалежних суджень;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест