Світлові кванти. Фотоефект.

Додано: 28 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

У формулі енергії кванта буквою h позначено сталу Планка. Чому вона рівна?

варіанти відповідей

h = 6,626⋅10 34 Дж⋅с

h = 6,626⋅1034 Дж

h = 7,626⋅104 Дж⋅с

h = 6,626⋅10−34 Дж⋅с

Запитання 2

Формула для визначення енергії фотона має вигляд:

варіанти відповідей

E =h/ν

E =mgh

E =hν

E=mϑ2/2

Запитання 3

Як називається явище виривання електронів з речовини під дією світла?

варіанти відповідей

Люмінесценція

Дисперсія

Фотоефект

Запитання 4

Що називається червоною межею фотоефекту?

варіанти відповідей

Найменша частота світла, при якій можливий фотоефект

Найбільша частота світла, при якій можливий фотоефект

Границя на спектрі між видимою і інфрачервоною частиною

Запитання 5

Під дією фотонів з енергією 6,5 еВ з поверхні металу вилітають фотоелектрони з максимальною кінетичною енергією 4 еВ. Визначте роботу виходу електронів з металу.

варіанти відповідей

10,5 еВ

5,5 еВ

2,5 еВ

5 * 10-19 еВ

Запитання 6

Визначити енергію фотона з частотою 3⋅1015 Гц

варіанти відповідей

 2⋅10-17 Дж

2⋅10-18 Дж

 2⋅10-16 Дж

 2⋅10-16 Дж

Запитання 7

Чому рівний заряд фотона?


варіанти відповідей

 q = 6.67*10-34 Кл  

q = 0 Кл

 

 q = 1 Кл

  

q = 10 Кл

Запитання 8

Чому рівна маса спокою фотона ?


 

варіанти відповідей

m = 0 кг 

 m = 1,2 * 10 34 кг 

 m = 0,0001 кг  

m = 1,2 * 10 -34 кг

Запитання 9

Чому рівна швидкість ϑф фотона у вакуумі?


варіанти відповідей

 ϑф = 2⋅10-8 м/с

ϑф ≈ 200000 км/с  

ϑф = c ≈ 3⋅108 м/с

 ϑф = 0

Запитання 10

 Визначте енергію кванта світла довжиною хвилі 500 нм.


 

варіанти відповідей

4000 Дж 

4 ⋅ 10⁻¹⁹ Дж 

0,4 ⋅ 10⁻¹⁹ Дж 

4 Дж

Запитання 11

Чим відрізняються різні види електромагнітних хвиль ?

варіанти відповідей

частотою

 швидкістю

довжиною

частотою і довжиною

Запитання 12

Хвилі однакового діапазону мають...

варіанти відповідей

 однаковий спосіб випромінювання

різну швидкість

схожі властивості

 однаковий спосіб випромінювання та схожі властивості

Запитання 13

Електромагнітні хвилі оптичного діапазону поділяються на випромінювання ...

варіанти відповідей


іфрачервоне, видиме, ультрафіолетове

Ƴ- випромінювання, ренгенівське випромінювання

 іфрачервоне, ультрафіолетове, Ƴ- випромінювання,

радіохвилі, Ƴ- випромінювання, ренгенівське випромінювання

Запитання 14

Яке випромінювання сприяє виробленню вітаміну Д ?

варіанти відповідей


ренгенівське

 ультрафіолетове


інфрачервоне

Ɣ- випромінювання

Запитання 15

 1 балів

Розташуйте електромагнітні хвилі в порядку збільшення їхньої довжини:

1) видиме світло,

2) радіохвилі,

3) ультрафіолетове випромінювання,

4) ренгеновське випромінювання

варіанти відповідей

4,3,1,2

1,3,2,4


4,3,2,1

 4,2,1,3

Запитання 16

Оберіть властивості електромагнітних хвиль

варіанти відповідей

 поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю

 заломлюються на межі двох діелектриків


відбиваються від провідних поверхонь

не можуть поширюватися у вакуумі

Запитання 17

Ізольована металева пластина освітлюється світлом з довжиною хвилі 450 нм. До якого потенціалу зарядиться пластинка при тривалому освітленні, якщо робота виходу електронів дорівнює 2 еВ?

варіанти відповідей

0,76 В

0,5 В

1 Дж

3 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест