Світлові явища 9 клас

Додано: 29 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Світлові явища 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Фізичне тіло, частинки якого випромінюють світло називають …

варіанти відповідей

Джерело світла

Поглинач світла

Приймач світла

Перетворювач світла

Запитання 2

Яке приблизне значення швидкості світла можна використовувати в розрахунках?

варіанти відповідей

3*109 м/с

2*108 м/с

3*108 м/с

3*107 м/с

Запитання 3

Вкажіть ЗАЙВЕ слово

варіанти відповідей

 полум'я свічки

Місяць

Сонце

зоря

світлодіодна лампа

Запитання 4

У яких із зазначених випадків Сонце можна вважати точковим джерелом світла?

варіанти відповідей

спостереження сонячного затемнення

спостереження Сонця з космічного корабля, який летить за межами Сонячної системи

визначення часу за допомогою сонячного годинника

Запитання 5

Закінчіть речення: "Якщо на небі видно лише ліву половину Місяця, ..."

варіанти відповідей

може відбутися і часткове, і повне місячне затемнення

може відбутися і часткове, і повне сонячне затемнення

може відбутися лише повне місячне затемнення

може відбутися лише часткове місячне затемнення

місячне затемнення відбутися не може

Запитання 6

Закінчіть речення: "Якщо Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем, ..."

варіанти відповідей

може відбутися і часткове, і повне сонячне затемнення

може відбутися і часткове, і повне місячне затемнення

може відбутися лише часткове місячне затемнення

може відбутися лише повне місячне затемнення

часткове або повне місячне затемнення відбутися не може

Запитання 7

Яким спільним терміном можна об'єднати слова: фотопапір, фотоплівка, фотоелемент?

варіанти відповідей

люмінісцентні джерела світла

штучні приймачі світла

теплові джерела світла

природні приймачі світла

Запитання 8

До природних джерел світла належать ...

варіанти відповідей

лампа розжарювання, Сонце

вогнище, дісплей телефона

світлячок, зорі

маяк, люмінесцентна лампа

Запитання 9

Світло поширюється прямолінійно лише ...

варіанти відповідей

у вакуумі

у вакуумі й однорідному середовищі

у газах

у рідинах

Запитання 10

Укажіть визначення напівтіні:

варіанти відповідей

частина простору, до якої не потрапляє світло від джерела

поверхня, на яку не потрапляють сонячні промені

частина простору, до якої не потрапляє світло від частини джерела

щось середнє між освітленою поверхнею і неосвітленою

Запитання 11

Укажіть визначення світлового променя:

варіанти відповідей

промінь Сонця

лінія, що з'єднує предмет і зображення

лінія, яка має початок, але не мая кінця

лінія, вздовж якої поширюється світлова енергія

Запитання 12

Якщо кут відбивання 50°, то кут падіння 

варіанти відповідей

 50

30

100

Запитання 13

У прозорому однорідному середовищі свтіло поширюється прямолінійно. Це

варіанти відповідей

закон прямолінійного поширення світла

сила Ампера

незнаю

Запитання 14

Фізичні явища, що впливають на можливість бачити зображення..

варіанти відповідей


поглинання світла та відбивання світла

заміна агрегатного стану речовини

 плоске дзеркало дає уявне зображення предмета

Запитання 15

Другий закон відбивання світла

варіанти відповідей

поглинання світла та відбивання світла


кут відбивання дорівнює куту падіння

плоске дзеркало дає уявне зображення предмета

Запитання 16

Обчислити фокусну відстань лінзи, якщо оптична сила +2,5 дптр.  

варіанти відповідей

0,5м   

40 см  

25 см

 1,25 м

Запитання 17

 Показники заломлення води - 1,33, алмазу- 2,4, скла – 1,6. В якому середовищі швидкість світла буде найменшою?    

варіанти відповідей

вода;

скло;  

алмаз;

 скрізь однакова.

Запитання 18

Яким є кут падіння на поверхню дзеркала, якщо кут між падаючим і відбитим променями складає 150 градусів?  

варіанти відповідей

150°

75°

50°

120°

Запитання 19

Батько вищий за сина на 60 см, а тінь батька довша, ніж тінь сина, на 90 см. Який зріст сина, якщо довжина його тіні 180 см?

варіанти відповідей

270 см

150 см

180 см

120 см

Запитання 20

Предмет розмістили на відстані 25 см від збираючої лінзи з оптичною силою 6 дптр. На стіні спостерігається чітке обернене зображення предмету. Яка відстань між предметом і стіною? 


варіанти відповідей

 75 см

25 см

50 см

100 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест