Світлові явища. Світлові кванти

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 96 разів
12 запитань
Запитання 1

Електромагнітні хвилі з довжиною 500 нм належать до діапазону:

варіанти відповідей

інфрачервоного випромінювання

видимого світла

ультрафіолетового випромінювання

рентгенівського випромінювання

Запитання 2

Довжина хвилі зеленого світла у вакуумі становить кілька...

варіанти відповідей

кілометрів

метрів

міліметрів

сотень нанометрів

Запитання 3

Де на шкалі електромагнітних хвиль розташовано діапазон видимого світла?

варіанти відповідей

Між радіохвилями й інфрачервоним промінням.

Між інфрачервоним і ультрафіолетовим промінням.

Між ультрафіолетовим і рентгенівським промінням.

Між рентгенівським і гамма-промінням.

Запитання 4

Явище огинання хвилями першкод і відхилення від прямолінійного поширення називається...

варіанти відповідей

дисперсією

дифракцією

інтерференцією

поляризацією

Запитання 5

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом...

варіанти відповідей

дифракції світла

інтерференції світла

дисперсії світла

поляризації світла

Запитання 6

При освітленні сонячним світлом бензинової плівки на поверхні води видно райдужні плями. Вони виникають унаслідок ...

варіанти відповідей

дифракції світла

інтерференції світла

дисперсії світла

поляризації світла

Запитання 7

При освітленні білим світлом поверхні компакт-диска із записом музичної програми виникає райдужна смуга. Це є наслідком...

варіанти відповідей

дифракції світла

інтерференції світла

дисперсії світла

поляризації світла

Запитання 8

Максимальна кінетична енергія вибитих промінням з поверхні металу електронів...

варіанти відповідей

не залежить від частоти проміння

не залежить від інтенсивності проміння

прямо пропорційна до інтенсивності проміння

не залежить від довжини хвилі проміння

Запитання 9

При освітленні катода фотоелемента зеленим світлом у колі виникає струм, а при освітленні жовтим струм не виникає. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

При освітленні катода синім світлом виникає фотоефект.

При освітленні катода жовтогарячим світлом виникає фотоефект.

При освітленні катода червоним світлом виникає фотоефект.

При освітленні катода блакитним світлом фотоефект не спостерігається.

Запитання 10

Синє світло, що діє на поверхню металу, вириває з неї фотоелектрони. Якщо інтенсивність світлового потоку збільшити у 2 рази, то ...

варіанти відповідей

максимальна кінетична енергія фотоелектронів збільшиться у 2 рази.

максимальна кінетична енергія фотоелектронів збільшиться у 4 рази.

кількість електронів, що кожної секунди виривається, збільшиться у 2 рази

кількість електронів, що кожної секунди виривається, не зміниться .

Запитання 11

Виберіть правильне твердження: енергія фотона ...

варіанти відповідей

інфрачервоного проміння більша за енергію фотона видимого світла.

ультрафіолетового проміння більша за енергію фотона видимого світла.

видимого світла більша за енергію рентгенівського фотона.

інфрачервоного проміння більша за енергію рентгенівського фотона.

Запитання 12

Фотоефект може припинитись, якщо ...

варіанти відповідей

збільшити у 2 рази відстань між поверхнею металу і джерелом світла.

збільшити у 2 рази частоту падаючого світла.

зменшити у 2 рази частоту падаючого світла.

зменшити у 2 рази світловий потік.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест