5 клас.Текстовий процесор

Додано: 9 лютого 2022
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 285 разів
24 запитання
Запитання 1

Microsoft Word - це

варіанти відповідей

текстовий процесор

текстовий редактор

табличний процесор

редактор презентацій

Запитання 2

Операції над фрагментами тексту

варіанти відповідей

створення

редагування

копіювання

переміщення

форматування

видалення

Запитання 3

Алгоритм збереження текстового документа

варіанти відповідей

Контексне меню - зберегти

пуск - всі програми - зберегти

Файл - зберегти

Запитання 4

Оберіть приклад програми для опрацювання тексту

варіанти відповідей

MS Word.

MS PowerPoint.

Paint.

MS Excel

Запитання 5

Що таке форматування тексту?

варіанти відповідей

Внесення змін у зовнішній вигляд тексту: встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо.

Збереження текстового документа у файлі, відкриття текстового файлу в текстовому процесорі та інше

Розміщення в документі графічних зображень, таблиць, діаграм тощо.

Введення тексту з використанням клавіатури.

Запитання 6

Оберіть операції, які можна здійснювати у текстовому процесорі.

варіанти відповідей

Обробка відео.

Створення відеокліпів.

Обробка зображення.

Редагування тексту.

Запитання 7

Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word 2010?

варіанти відповідей

Символ 1 і крапка, символ 1 і дужка, літера а і дужка

Марковані, нумеровані, або багаторівневі.

Довгі, короткі, середні.

Зірочка, мінус, літера, більше

Запитання 8

Виправлення помилок, доповнення та зміна тексту – це …

варіанти відповідей

форматування

редагування

збереження документа

відкриття документа

Запитання 9

При введенні тексту між словами завжди ставиться

варіанти відповідей

пропуск

кома

два пропуски

двокрапка

Запитання 10

За допомогою клавіші Delete можна вилучити символ, який знаходиться....

варіанти відповідей

знизу під курсором

ліворуч від курсора

зверху над курсором

праворуч від курсора

Запитання 11

Подвійне натискання лівою кнопкою миші у тексті виділить...

варіанти відповідей

слово

речення

сторінку

абзац

Запитання 12

Обери значок програми MIcrosoft Word

варіанти відповідей
Запитання 13

Курсор – це…

варіанти відповідей

клавіша на клавіатурі;


мітка на екрані монітора, яка вказує позицію, в якій буде відображений символ, введений з клавіатури;

пристрій введення текстової інформації;

Запитання 14

Символ ліворуч від курсора можна видалити за допомогою клавіші

варіанти відповідей

Delete

Enter

Backspace

Запитання 15


Малюнок, фотографія, схема, організаційна діаграма в текстовому документі - це

варіанти відповідей

Текстові об'єкти

Графічні об'єкти

Запитання 16

Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

варіанти відповідей

Alt

Shift

Enter

Запитання 17

Новий абзац можна створити за допомогою клавішi

варіанти відповідей

Delete

Enter

Shift

Запитання 18

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виконати команду Вставити?

варіанти відповідей

Ctrl+V


Ctrl+X

Ctrl+А

Запитання 19

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виконати команду Копіювати?

варіанти відповідей


Ctrl+А


Ctrl+C

Ctrl+V

Запитання 20

Яку комбінацію клавіш потрібно натиснути, щоб виконати команду Вирізати?

варіанти відповідей

Ctrl+V


Ctrl+X

Ctrl+C

Запитання 21

У текстовому процесорі можна:

варіанти відповідей

додавати текст

редагувати

зберігати

додавати малюнки, таблиці

створювати презентації

Запитання 22

Який з елементів вікна текстового процесора Word позначено цифрою 3?

варіанти відповідей

Рядок стану

Стрічка

Курсор

Панель швидкого доступу

Запитання 23

Оберіть кнопки з групи елементів керування Абзац

варіанти відповідей
Запитання 24

Який вид списку зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Маркований

Нумерований

Багаторівневий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест