ТЕМА 1.3,ВАРІАНТ "Д"

Додано: 13 лютого
Предмет:
5 запитань
Запитання 1

Яка елементарна кубічна комірка кристалічної будови твердого тіла містить дев’ять атомів?

варіанти відповідей

Проста

Об’ємноцентрована    

Гранецентрована 

Запитання 2

Яке відношення між температурами Т існування модифікації металу Меα, Меβ і Меγ

варіанти відповідей

TМеα < TМеβ < ТМеγ    

TМеα > TМеβ > ТМеγ    

TМеα < TМеβ > Меγ    

Запитання 3

Що є в будові сплавів типу механічної суміші?


варіанти відповідей

Інші зерна  

Комірка одного з компонентів  

Зерна кожного з компонентів   

Запитання 4

Як називають графічне зображення процесу кристалізації залежно від концентрації компонентів сплаву?

варіанти відповідей

Крива охолодження    

Діаграма стану    

Крива нагрівання

Запитання 5

Назвіть вид славу, компоненти якого утворюють евтектику

варіанти відповідей

Механічна суміш  

Твердий розчин  

Хімічна сполука

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест