1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Тема 2. Кисень.

Додано: 25 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 30 разів
8 запитань
Запитання 1

Укажіть реакцію сполучення :

варіанти відповідей

NH3 → N2 + H2;    

HgO → Hg + O2

KMnO4→ K2MnO4 +MnO2+O2 .

C + O2 → CO2;    

Запитання 2

Укажіть значення відносної молекулярної маси кисню дорівнює:

варіанти відповідей

18;  

16;     

32;     

8.

Запитання 3

Укажіть рядок в якому записані хімічні формули оксидів:

варіанти відповідей

CO2, H2O2, N2O, HCl;    

Na2O, HClO, Cl2O, CO;            

B2O3, SO2, Al2O3, H2S;  

H2O, SO3, K2O, N2O5.

Запитання 4

Виберіть хімічну формулу сполуки, що має таку саму кількість атомів, як і молекула NO2:

варіанти відповідей

N2O;

CO;

P2O3;

P4.

Запитання 5

Виберіть слово в кінці речення: “Оксиди — це сполуки двох елементів, один з яких є…” :

варіанти відповідей

металом;

неметалом;

Оксигеном;

Гідрогеном.

Запитання 6

Укажіть в якому рівнянні хімічної реакції допущено помилку:

варіанти відповідей

2K+O2= K2O;

2H2+O2=2H2O;

S+O2=SO2;

2SO2+O2=2SO3.

Запитання 7

Укажіть суму коефіцієнтів вихідних речовин у схемі хімічної реакції P+O2=P2O5:

варіанти відповідей

9; 

4;

7; 

2.

Запитання 8

Укажіть речовини, з яких добувають кисень в промисловості:

варіанти відповідей

калій перманганат;  

вода;  

бертолетова сіль;

повітря.