ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМСТВА (5.4 . КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМНИЦТВА)

Додано: 8 квітня
Предмет: Технології
Тест виконано: 28 разів
10 запитань
Запитання 1

... розробляє кодекс поведінки, показує гідність намірів підприємця, визначає притаманні йому риси

варіанти відповідей

Етика підприємництва

Взаємодія підприємництва

Природа підприємництва

Бізнес етикет

Запитання 2

Система правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, різноманітних інтересів, особливостей поведінки працівників даного підприємства, стилю керівництва, задоволеність працівників умовами праці, рівень взаємного співробітництва та перспективи розвитку - це

варіанти відповідей

культура підприємництва

етикет підприємництва

етика поведінки підприємництва

професійна етика

Запитання 3

Культура організації підприємницької діяльності визначає ...

варіанти відповідей

клімат

цінність підприємства

стиль взаємовідносин

культура підприємництва

професійна етика

Запитання 4

Які основні фактори впливають на культуру підприємства ?

варіанти відповідей

цілі підприємства

система ідей

стандарти і правила прийняті на підприємстві

стиль керівництва

умови праці

Запитання 5

Відповідність засобів, способів і норм поведінки, що властиві певній групі людей, які займаються спільною трудовою діяльністю, рівневі розвитку суспільства - це

варіанти відповідей

Рівень культури праці 

Рівень культури управління 

Рівень культури діяльності 

Законність діяльності

Запитання 6

Форма суспільної свідомості, суспільний інститут, який виконує функцію регулювання поведінки людини - це

варіанти відповідей

мораль

етика

культура

етичні норми

Запитання 7

Етичні норми поведінки фірми у взаємовідносинах з державою, покупцями, постачальниками, працівниками вивчає ....

варіанти відповідей

корпоративна етика

мораль

етика 

культура управління

Запитання 8

Види професійної етики

варіанти відповідей

педагогічну

економічна

управлінська

виробнича

Запитання 9

Чому держава захищає інтереси споживачів ?

варіанти відповідей

через виникнення етичних проблеми між підприємцями і споживачами

через етичні стосунки підприємців, як власників справи

через проблеми що виникають між підприємцями і найманими працівниками

через етичні стосунки між споживачами

Запитання 10

Високі етичні стандарти забезпечують ....

варіанти відповідей

стабільний прибуток

високий рівень людських стосунків

отримання співробітниками частини повноважень свого керівника

нестандартний спосіб мислення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест