Тема 6. Білки.

Додано: 14 квітня 2022
Предмет:
Тест виконано: 23 рази
10 запитань
Запитання 1

Сполукою-мономером білка є

варіанти відповідей

глюкоза

гліцин

амінокислота

нуклеотид

Запитання 2

Хімічний зв'язок, за допомогою якого амінокислоти з'єднані в

молекулі білка – це

варіанти відповідей

водневий

пептидний

йонний

дисульфідний

Запитання 3

Денатурація – це процес

варіанти відповідей

відновлення природної структури білкової молекули

розгортання білкової молекули без порушення первинної структури

білка

утворення вторинної структури білка

утворення глобули

Запитання 4

Гідроліз – це

варіанти відповідей

руйнування вторинної структури білка

процес, у результаті якого утворюються речовини з неприємнимзапахом

утворення третинної структури білка

процес, зворотний утворенню поліпептидного ланцюга

Запитання 5

Процес при недовготривалій дії денатуруючого агента коли білок можна повернути в попередній, нативний стан

варіанти відповідей

ренатурація

осадження

висолювання

гідроліз

Запитання 6

За допомогою цієї реакції можна виявити у білку наявність пептидного зв’язку

варіанти відповідей

ксантопротеїнова

цистеїнова

біуретова

Міллона

Запитання 7

Під час кип'ятіння білка, що містить сіркомісні амінокислоти з розчином плюмбум(ІІ) ацетату спостерігається утворення

варіанти відповідей

фіолетового або синьо-фіолетового забарвлення

чорного осаду

солі помаранчового кольору

вишнево-червоного забарвлення

Запитання 8

Пружність, розтяжність і еластичність тіста обумовлена

варіанти відповідей

розчиненням білка

гідролізом білка

набуханням білка

денатурацією білка

Запитання 9

Процес переходу набухання білка в розчинення спричиняє перехід системи у стан

варіанти відповідей

гелю

піни

розчину

осаду

Запитання 10

Процес, який є порушенням первинної структури білка

варіанти відповідей

денатурація

ренатурація

трансляція

деструкція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест