24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Тема : "Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга"

Додано: 24 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 143 рази
20 запитань
Запитання 1

Вкажіть правильні варіанти формул для обчислення довжини кола.(можливо декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

 C= πD

С = 2πR

  C = 2R

C= 2πD

Запитання 2

Знайдіть довжину кола, радіус якого дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

2,25π см

  4,5 см

10π см

5π см

Запитання 3

Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

3π см

6π см

12π см

6 см

Запитання 4

Знайдіть центральний кут правильного десятикутника.

варіанти відповідей

32

36

18

144

Запитання 5

Знайти міру внутрішнього кута правильного двадцятикутника.

варіанти відповідей

18

172

162

144

Запитання 6

Радіус кола дорівнює 8 см. Знайдіть довжину дуги, що відповідає центральному куту 900.

варіанти відповідей

12π

Запитання 7

Знайдіть площу сектора круга радіуса 4 см, якщо відповідний йому центральний кут дорівнює 360.

варіанти відповідей

8π/5

2π/5

8/5

5/8π

Запитання 8

Знайдіть діаметр кола, довжина якого дорівнює 10π см.

варіанти відповідей

5 см

10 см

5П см

10П см

Запитання 9

Знайдіть радіус кола, у якого дуга, що відповідає центральному куту 45°, має довжину 3π.

варіанти відповідей

3 см

6 см

9 см

12 см

Запитання 10

Хорда, довжина якої 4√3 см, стягує дугу кола, градусна міра якого 1200. Знайдіть довжину кола.

варіанти відповідей

4π см

8π см

16π см

8 см

Запитання 11

Знайти площу круга, вписаного в рівнобічну трапецію з основами 8 см і 20 см.

варіанти відповідей

40π см2

6π см2

16π см2

45π см2

Запитання 12

Радіус кола, описаного навколо правильного шестикутника, дорівнює 8 см. Знайти периметр шестикутника.

варіанти відповідей

48 см

16 см

32 см

немає правильної відповіді

Запитання 13

Знайдіть довжину кола, вписаного в квадрат, площа якого дорівнює 100 см2.

варіанти відповідей

10π см

20π см

10√2π см

20√2π см

Запитання 14

Сторона квадрата, описаного навколо кола завдовжки 16π см, дорівнює:

варіанти відповідей

16 см

8 см

4 см

4√2 см

Запитання 15

Правильний ΔАВС вписаний в коло. Знайдіть довжину кола, якщо довжина дуги ВСА дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

12π см

12 см

9 см

4√3π см

Запитання 16

Знайдіть площу сектора круга радіуса 6 см з центральним кутом 60°.

варіанти відповідей

6π см2

36π см2

9π см2

2π см2

Запитання 17

Площа круга дорівнює 100π см2. Знайдіть довжину його кола.

варіанти відповідей

100π см

50π см

20π см

2500π см

Запитання 18

Укажіть вираз, значення якого дорівнює сумі кутів опуклого 10-кутника

А) 180*10

Б) 180 (10 + 2)

В) 180 (10 - 3)

Г) 180*8

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 19

Довжина кола, описаного навколо правильного трикутника, дорівнює 12π см. Знайти сторону трикутника.

варіанти відповідей

12 см

6 см

12√3 см

6√3 см

Запитання 20

Знайти суму кутів опуклого чотирнадцятикутника

варіанти відповідей

21600

1720°

9200°

1180°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест