Тематична контрольна робота ʼʼВластивості тригонометричних функційʼʼ

Додано: 8 лютого
Предмет: Алгебра, 10 клас
16 запитань
Запитання 1

Оберіть правильну відповідь. Яка функція парна?

варіанти відповідей

синус

косинус

тангенс

котангенс

Запитання 2

Який найменший додатній період функції тангенс?

варіанти відповідей

π

Запитання 3

Оберіть непарні функції


варіанти відповідей

косинус

синус

тангенс

котангенс

ціла частина числа

дробова частина числа

Запитання 4

Парною є функція:

варіанти відповідей

y = sin x  

y = cos x

 y = tg x

y =ctg x

Запитання 5

Вибрати основну тригонометричну тотожність

варіанти відповідей

sinx*cosx=1

sin2x+cos2x=1

tgx+ctgx=1

tgx=sinx/cosx

Запитання 6

Чому дорівнює значення виразу tgx*ctgx

варіанти відповідей

2

0

-1

1

Запитання 7

Чому дорівнює значення виразу 1/sin2x?

варіанти відповідей

1+cos2x

1+tg2x

1+ctg2x

1-ctg2x

Запитання 8

За означенням ctgx дорівнює:

варіанти відповідей

sinx/cosx

1/sin2x

cosx/sinx

1/cos2x

Запитання 9

Перетворіть у радіани 1800

варіанти відповідей

π/2

 

π

 

π/4

 2π

Запитання 10

Яка градусна міра кута 2π/3?


 

варіанти відповідей

900

 

1000

 

1200

 

1500

Запитання 11

На одиничному колі синус - це ...


варіанти відповідей

 абсциса точки

 

ордината точки

 

частка абсциси і ординати

 

частка ординати і абсциси

Запитання 12

Знайдіть градусну міру кута, що дорівнює π/4 рад

варіанти відповідей

450

1800

600

300

Запитання 13

Знайдіть градусну міру кута, що дорівнює π/2 рад

варіанти відповідей

450

1800

900

300

Запитання 14

Знайдіть градусну міру кута, що дорівнює 3π/2 рад

варіанти відповідей

2700

1800

900

450

Запитання 15

Обчисли sin 300

варіанти відповідей

 1/2

0

1

 1/3

Запитання 16

Обчислити в радіанах

варіанти відповідей

1 рад

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест