10А Громадянська освіта Тематичне оцінювання +семестрова

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і  країн у  всьому світі?


варіанти відповідей

індустріалізація

глобалізація

інтеграція

міграція 

Запитання 2

Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?


варіанти відповідей

народи

суспільства

дипломати

держави 

Запитання 3

Засобом здійснення міжнародних відносин є

варіанти відповідей

дипломатія

переговори

торгівля

війна

Запитання 4

Діяльність ООН поширюється на

варіанти відповідей

Європу

країни «третього світу»

країни з перехідною та ринковою економікою

весь світ

Запитання 5

Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах охоплює поняття


варіанти відповідей

міжнародні відносини

державна юрисдикція

державний суверенітет

міжнародна організація 

Запитання 6

Що з переліченого формально НЕ є обов’язковою умовою існування міжнародної організації?

варіанти відповідей

статутний документ

джерела доходів

стійка структура

органи управління 

Запитання 7

Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?


варіанти відповідей

наприкінці XIX ст.

у першій половині XX ст.

у другій половині XX ст.

на початку XXІ ст.

Запитання 8

Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи відповідальність за порушення його норм?


варіанти відповідей

міжнародне право

гуманітарне право

військове право

право конфліктів

Запитання 9

Геополітика — це наука, що вивчає


варіанти відповідей

міжнародну політику в усьому світі

дипломатію як засіб вирішення конфліктів

світову політику відносно принципу «балансу сил»

взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників 

Запитання 10

До якої із цих міжнародних організацій НЕ належить Україна?

варіанти відповідей

ОБСЄ

СОТ

ООН

ЄС 

Запитання 11

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях?


варіанти відповідей

ООН

СОТ

ЄС

РЄ

Запитання 12

Який найуспішніший інтеграційний проект у світі?

варіанти відповідей

НАФТА

ЄС

СНД

АНЗЮС 

Запитання 13

доступність із найвіддаленіших куточків планети до єдиного інформаційного простору найповніше забезпечує

варіанти відповідей

реклама

преса

телебачення

інтернет

Запитання 14

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думеи в мас-медіа?

варіанти відповідей

свобода пересування

свобода совісті

свобода слова

свобода зібрань

Запитання 15

Основними перевагами ринкової економіки є

варіанти відповідей

забезпечення ефективного використання ресурсів та економічної свободи

рівномірний розподіл особистих доходів і забезпечення повної зайнятості

забезпечення стабільності цін і справедливого розподілу особистих доходів

ліквідація дискримінації і зведення до мінімуму забруднення довкілля

Запитання 16

Обмеженість трудових ресурсів зумовлена

варіанти відповідей

загалною кількістюнаселення і часткою працездатних людей

загалною кількістю безробітних у країні

загалною кількістю робочих місць на підприємствах

зменшенням потреб виробництва в робочій силі

Запитання 17

Економічна раціональність рередбачає таку поведінку людей, за якої

варіанти відповідей

кожен субєкт економічних відносин ощадливо витрачає гроші

кожна людина робить вибір відповідно до своїх вигод

кожен субєкт ринкових відносин має діяти відповідно до інструкцій

усі люди діють однаково в однакових умовах

Запитання 18

Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?

варіанти відповідей

медіа

фейк

джинса

маніпуляція

Запитання 19

Цензура в демократичних суспільствах характеризується

варіанти відповідей

втручанням держави у творчу діяльність митців задля недопущення поширення небажаних для влади ідей

обмеженням поширення відомостей, що зображують владу в негативному світлі

забезпеченням стабільності державного ладу поряд із дотриманням прав і свобод людини

існуванням системи обовязкових дозволів, сертифікацій, ліцензій, які мають отримати мас-медіа для роботи

Запитання 20

Процеси, що забезпечують задоволення потреб

варіанти відповідей

виробництво

капітал

обмін

споживання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест