Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.

Додано: 17 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Як зміниться внутрішня енергія нагрітого тіла за його занурення в холодну воду?


варіанти відповідей

Зменшиться

Збільшиться

Не зміниться

Не відомо

Запитання 2

Як називають кількість теплоти, яка потрібна для зміни температури речовини масою 1 кг на 1 С ?


варіанти відповідей

Теплота

Питома теплоємність

Нагрівання

Охолодження питомої теплоємності

Запитання 3

На що витрачається більше енергії: на нагрівання води чи алюмінієвої каструлі, якщо їхні маси однакові?


варіанти відповідей

Нагрівання води

Алюмінієвої каструлі

Однаково витрачається енергія

Енергія не витрачається

Запитання 4

Питома теплоємність заліза дорівнює 460 Дж/ (кг· о С). Що це означає?


варіанти відповідей

Це означає, що тіло нагрілося 1 С 1 кг заліза потрібно 460Дж тепла

Це означає, що для нагрівання на 1 С 1 кг заліза потрібно 460Дж тепла

Це означає, що для розплавлення на 1о С 1 кг заліза потрібно 460Дж тепла

Це означає, що для нагрівання на 1о С 1 кг міді потрібно 460Дж тепла

Запитання 5

Вид теплопередачі (теплообміну), в якому енергія переноситься струменями газу, або рідини, називається...

варіанти відповідей

 теплопровідність

 поглинанням

випромінювання

 конвекцією

Запитання 6

В яких одиницях обчислюють кількість теплоти?

варіанти відповідей

Дж/0С

 Дж/кг

Дж

 Дж/кг0С

Запитання 7

Теплоту, яка виділяється під час охолодження, обчислюють за формулою...

варіанти відповідей

Q = m(t2-t1)

Q = сm / (t2-t1)

Q = с / m(t2-t1)

Q = сm(t2-t1)

Запитання 8

Який грунт краще прогрівається сонячними променями: чорнозем чи світлоколірний підзолистий ? Чому ?

варіанти відповідей

 Світлоколірний підзолистий


Чорнозем

Чорнозем, бо темний колір краще поглинає випромінювання

Світлоколірний підзолистий, бо світлий колір краще поглинає випромінювання

Запитання 9

Де вища температура повітря в приміщенні, яке обігрівається?

варіанти відповідей

Біля підлоги

 Під стелею

 Температура однакова у всьому об'ємі кімнати 

Запитання 10


У яких тілах може спостерігатися конвекція?

варіанти відповідей

В рідинах і газах

В рідинах, газах і сипучих тілах

В твердих тілах

Запитання 11

Температуру якого тіла показує термометр?

варіанти відповідей


будь-якого

тіла, температуру якого вимірюють


власну температуру

все залежить від ситуації.

Запитання 12

Що таке температура?

варіанти відповідей
Кількість тепла, що переноситься від одного тіла до іншого
Міра теплового руху молекул тіла
Здатність тіла нагріватися
Кількість тепла, що зберігається в тілі
Запитання 13

Які із зазначених заходів ведуть до збільшення швидкості теплообміну?

варіанти відповідей

 

  Рами (або скло) для вікон виготовляють подвійними

Баки для нагрівання води фарбують в темний колір

 Зимовий одяг виготовляють із застосуванням пуху, вовни, хутра, вати

Батареї опалення встановлюють біля підлоги

Запитання 14

Яка енергія називається внутрішньою енергією тіла?

варіанти відповідей

Енергія руху тіла

Енергія взаємодії частин тіла

Сума кінетичної і потенціальної енергій частинок тіла

Запитання 15

Внутрішня енергія тіла залежить від

варіанти відповідей

Швидкості руху тіла

Температури тіла

Зміни агрегатного стану

Положення тіла відносно інших тіл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест