Температура. Залежність лінійних розмірів тіл від температури

Додано: 16 вересня 2019
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Тіла перебувають у тепловій рівновазі якщо:

варіанти відповідей

температура першого тіла більша ніж температура другого;

температура другого більша ніж температура першого

температури тіл однакові

Запитання 2

Цельсій запропонував при створенні шкали в якості основних температурних точок температуру кипіння води і температуру плавлення льоду, при якій вода кипіла при температурі ... градусів і замерзала при ... градусів

варіанти відповідей

100; 0

0; 100

100; 100

0; 0

Запитання 3

Скільком Кельвінам відповідають 43 градуса Цельсія?

варіанти відповідей

316

80

29

0

Запитання 4

Яка з наведених фізичних величин, що характеризують тіло, не залежить від температури

варіанти відповідей

Маса молекул

Об'єм тіла; маса молекул

Густина тіла; швидкість руху молекул

Густина тіла

Запитання 5

На чому грунтується дія рідинного термометра?

варіанти відповідей

Стисненні рідини під час нагрівання.

Розширення рідини під час нагрівання.

Збільшенні густини рідини під час нагрівання.

Зміна маси рідини під час нагрівання.

Запитання 6

Що називається тепловим рухом?

варіанти відповідей

Безладний рух тіла.

Безладний рух частинок, із яких складається тіло.

Рух тіла під час нагрівання.

Поступальний рух частинок, із яких складається тіло.

 HIDE ANSWER

Запитання 7

Міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло - це ...

варіанти відповідей

Кінетична енергія .

Внутрішня енергія.

Температура.

Швидкість руху частинок.

Запитання 8

Яким співвідношенням пов'язана температура виміряна за шкалою Цельсія з температурою виміряною за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

t = T + 273

t = T

t = T - 373

t = T - 273

Запитання 9

 В якому стані речовина розширюється найбільше?

варіанти відповідей

Твердому.

Рідкому.

Газоподібному.

В будь-якому.

Запитання 10

Газ легко стиснути, тому що молекули газу ...

варіанти відповідей

легко змінюють свої розміри;

притягуються одна до одної;

перебувають у безперервному хаотичному русі;

розташовані доволі далеко одна від одної.

Запитання 11

Коли тіло охолоджується, то зменшується ...

варіанти відповідей

кількість частинок тіла;

розміри частинок тіла;

маса тіла;

швидкість руху його частинок.

Запитання 12

Якщо занурити ліву руку в теплу воду, праву — в холодну, а через деякий час обидві руки помістити в посудину з водою кімнатної температури, то виникне відчуття:

варіанти відповідей

ліва рука сприйме воду як холодну, а права — як теплу

ліва рука сприйме воду як теплу, а права — як холодну

і ліва, і права руки сприймають воду однаково

Щось певне сказати неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест