Теорема Фалеса.Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Продовж твердження: «Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути попарно рівні, а відповідні сторони …»

варіанти відповідей

рівні

однакові

пропорційні

паралельні

Запитання 2

Вставте пропущене слово:

Паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі і відтинають на одній з них рівні відрізки, відтинають _________ відрізки і на другій прямій.

варіанти відповідей

паралельні

рівні

вертикальні

під кутом

Запитання 3

Чи подібні трикутники зи сторонами 5, 8, 4 і 16, 8. 11

варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо визначити

Завжди

Запитання 4

Два трикутники подібні, якщо:

варіанти відповідей

два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника

дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту другого трикутника

відповідні кути рівні та сторони одного трикутника рівні сторонам другого

відповідні кути рівні та сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника

Запитання 5

У одного з трикутників кути дорівнюють 20° 60° 100°, чому рівні кути у подібному йому трикутнику ?

варіанти відповідей

100°20°60°

 20°6°10°

20°60°100°

60°30°100°

Запитання 6

Дано Δ ABC ∼ Δ DFK. ∠В= 45°, ∠К= 60°. Знайдіть ∠D

варіанти відповідей

45°

75°

60°

180°

Запитання 7

Сторони одного трикутника 6см.3см,4см а подібного йому з к=2 будуть=

варіанти відповідей

12см, 6см,8см

7см,4см, 5см

8см, 5см, 6см

4см,1см, 2см.

Запитання 8

∆АВС ∾ ∆А1В1С1, АС = 3 см, А1В1 =18 см, В1С1 =12 см, А1С1= 9 см. Знайдіть сторони АВ і ВС.

варіанти відповідей

ВС=5 см, АВ=7 см

ВС=4 см, АВ=6 см

ВС=4 см, АВ=5 см

ВС=6 см, АВ=6 см

Запитання 9

Коефіцієнт подібності показує

варіанти відповідей

на скільки менші чи більші сторони

на скільки менші чи більші кути

у скільки менші чи більші сторони

у скільки менші чи більші кути

Запитання 10

Дано ABC і DEF якщо ∠B = ∠E і ∠C = ∠F, тоді ⊿ABC ∼ ⊿DEF. Яка це ознака подібності трикутників?

варіанти відповідей

1

2

3

неможливо визначити

Запитання 11

Чи подібні рівнобедрені трикутники в яких рівні кути при вершині?

варіанти відповідей

так

ні

не знаю

неможливо визначити

Запитання 12

Трикутники зображені на рисунку

варіанти відповідей

подібні за 1 ознакою

подібні за 2 ознакою

подібні за 3 ознакою

не подібні

Запитання 13

Трикутники АВС і MNP подібні, ∠M=300, ∠N=500. Знайдіть градусну міру кута С.

варіанти відповідей

900

1000

500

800

Запитання 14

Сторони трикутника дорівнюють 4см, 5см, 6см. Чому дорівнюють сторони подібного до нього трикутника, якщо його периметр становить 30 см?

варіанти відповідей

7см, 9см, 14см

8см,10см, 12см

7см,11см, 12см

6см, 10см, 14см

Запитання 15

На мал А1В1 ∥ А2В2∥ А3В3, А1А2=3 см, А2А3=3 см, В1В2=5 см. Знайти В2В3.

варіанти відповідей

2см

3см

5см

15см

Запитання 16

На рисунку ОВ1 = В1В2 = В2В3 =5 см, В1А1 ∣∣ В2А2 ∣∣ В3А3. ОА1 = 8 см. Знайти довжину відрізка А2А3.

варіанти відповідей

4см

5см

8см

10см

16см

Запитання 17

Паралельні прямі m, а, n перетинають сторони кута А. Використовуючи рисунок, знайдіть довжину відрізка АК.

варіанти відповідей

24

26

30

15

Запитання 18

Трикутники АВС і MNK подібні. АВ = 2 см, ВС = 4 см, АС = 5 см, МК = 10 см. Знайдіть периметр трикутника MNK.

варіанти відповідей

22 см

55 см

27,5 см

Визначити неможливо

Запитання 19

∆ АВС ∼ ∆ DFK з коефіцієнтом подібності k =3. Кути ∆ АВС дорівнюють: ∠ А =54°, ∠ В = 65°, ∠ С =61°. То відповідні кути ∆ DFK дорівнюють....

варіанти відповідей

∠ D =54°, ∠ F = 65°, ∠ K =61°

∠ F =54°, ∠ D = 65°, ∠ K =61°

∠ K =54°, ∠ F = 65°, ∠ D =61°

∠ D =54°, ∠ K= 65°, ∠ F =61°

Запитання 20

Які кути ще рівні на малюнку?

варіанти відповідей

неможливо визначити

К і О

K i M

К і L

Запитання 21

У подібних трикутників кути ?

варіанти відповідей

Пропорційні

Рівні

Тупі

Прямі

Запитання 22

Обрати правильну відповідь

варіанти відповідей

∆KLM ∼∆OPM 

∆KML ∼∆OPM

∆LMK ∼∆OMP

∆MKL ∼∆MPO

Запитання 23

Дано : ∆ АВС ∾ ∆ А1В1С1 .


ВС / В1 С1 = 3. Знайти : x, y, z.

варіанти відповідей

x = 18, y = 15 , z = 12

x = 12 , y = 15, z = 18

x =15 , y = 12 , z = 18

x= 15, y =18 , z = 12

Запитання 24

Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого, то такі трикутники подібні.Яка це ознака подібності трикутників?

варіанти відповідей

1

2

3

неможливо визначити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест