Підготовка до контрольної роботи з теми: "Теорема Фалеса. Подібність трикутників"

Додано: 6 грудня 2022
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 207 разів
10 запитань
Запитання 1

Трикутники АВС і А1В1С1 подібні, причому А1В1 = 2АВ, АВ = 3 см, ВС = 4 см, АС = 5 см. Знайдіть периметр трикутника А1В1С1.

варіанти відповідей

6 см

12 см

24 см

36 см

Запитання 2

Трикутники АВС і МNP подібні, ∠А = 40°, ∠N = 80°. Знайдіть градусну міру кута С.

варіанти відповідей

40°

60°

80°

120°

Запитання 3

KL ∥ BC, AK = KB, AL = 4 cм. Знайдіть АС.

варіанти відповідей

2см

4см

8см

10см

Запитання 4

Трикутники називаються подібними, якщо

варіанти відповідей

...кути одного з них відповідно дорівнюють кутам іншого і відповідні сторони цих трикутників пропорційні

... сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні та двом прилеглим до неї кутам другого трикутника

..три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника

Запитання 5

Трикутники АВС і А1В1С1 подібні. Чому дорівнює коєфіцієнт подібності, якщо АС=12 см, і А1С1=3см.

варіанти відповідей

к=6

к=3

к=4

к=1

Запитання 6

Де вірно записано подібність трикутників?

варіанти відповідей

 ∆ LMK ∾ ∆OMP


  ∆ KML ∾ ∆OPM

 

 ∆KLM ∾ ∆ OPM

 

∆MKL ∾ ∆MPO

Запитання 7

Визначте, яке з наведених тверджень правильне, якщо ∆АВС ∾ ∆KLM.

варіанти відповідей

АВ / ВС = КМ / LM

AB / BC = KL / LM

AB / BC = LM / MK

AB / BC = KL / KM

Запитання 8

Сторони трикутника дорівнюють 4 см, 8 см, 10 см. Знайдіть периметр трикутника, подібного даному, якщо найбільша сторона подібного трикутника дорівнює 20 см.

варіанти відповідей

44 см

66 см

99 см

22 см

Запитання 9

У ∆АВС АВ = 8 см, ВС = 10 см, ∠В = 40⁰. У ∆КМР КМ = 12см, МР = 15см, ∠М = 40⁰. Чи подібні ∆АВС і ∆КМР? Якщо відповідь "так", то вказати за якою ознакою.

варіанти відповідей

ні

так, за двома кутами

так, за двома сторонами і кутом між ними

так, за трьома сторонами

Запитання 10

У ∆АВС АВ = 24 см, ВС = 18 см, АС = 28 см. У ∆КМР КМ = 16 см, МР = 12см, КР = 18 см. Чи подібні ∆АВС і ∆КМР? Якщо відповідь "так", то вкажіть за якою ознакою.

варіанти відповідей

ні

так, за двома сторонами і кутом між ними

так, за двома кутами

так, за трьома сторонами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест