Теорема Фалеса. Узагальнена теорема Фалеса

Додано: 5 грудня 2022
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 266 разів
8 запитань
Запитання 1

На рисунку ОВ1 = В1В2 = В2В3 =5 см, В1А1 ∣∣ В2А2 ∣∣ В3А3. ОА1 = 8 см. Знайти довжину відрізка А2А3.

варіанти відповідей

10 см

5 см

16 см

8 см

4 см

Запитання 2

Виконайте завдання за готовим рисунком

варіанти відповідей

4 см

неможливо визначити

10 см

8 см

5 см

Запитання 3

Узагальнена теорема Фалеса звучить так:

варіанти відповідей

Якщо паралельні прямі, що перетинають дві задані прямі а і b, відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки й на іншій прямій.

 Якщо прямі, що перетинають дві задані прямі а і b, відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки й на іншій прямій.

Паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають від його сторін пропорційні відрізки.

Прямі, що перетинають сторони кута, відтинають від його сторін пропорційні відрізки.

Запитання 4

Якщо на сторонах кута відкласти рівні відрізки та через їх кінці провести прямі, то якими будуть ці прямі?

варіанти відповідей

різні

перпендикулярні

паралельні

прямі будуть перетинатися

Запитання 5

Паралельні прямі m,а, n перетинають сторони кута А. Використовуючи малюнок знайдіть довжину відрізка АК

варіанти відповідей

26 см

30 см

24 см

Запитання 6

На малюнку А1А= А2А3 и А1В| | А2В2 | | А3В3. Яка серед запропонованих рівностей вірна?

варіанти відповідей

А1А2 = В1В2

В1В2 = В2В3

В1В= В1В3

ОВ1 = В2В3.

Запитання 7

Дано: АА11А22А33А4

А1В1∣∣А2В2∣∣А3В3∣∣А4В4

АВ4= 20 см. Знайдіть В1В3

варіанти відповідей

10 см

4 см

20 см

5 см

визначити неможливо

Запитання 8

Два трикутники подібні, якщо:

варіанти відповідей

два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника

 дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту другого трикутника 

 відповідні кути рівні та сторони одного трикутника рівні сторонам другого


відповідні кути рівні та сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест